Financiering Windpark Streepland rond

22 februari 2021

Op 17 februari 2021 bereikte Goede Buren Windpark Streepland B.V. ‘Financial Close’: Rabobank financiert mede de drie windturbines van Windpark Streepland, onderdeel van windcluster Klaverpolder. Het sein voor de komst van 28 windturbines langs de A16 stond al op groen na de uitspraak van de Raad van State op 4 december 2020. Nu ook de financiering rond is, betekent dit voor Goede Buren en Energie A16 dat de bouw van Windpark Streepland kan starten. En daarmee kan bijdragen aan de lokale uitdaging om meer duurzame energie op te wekken en minder CO2 uit te stoten.

Goede Buren
Windpark Streepland is een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind. Ontstaan door raakvlakken en vanuit een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt, met zo min mogelijk hinder voor omwonenden en voor de aarde zoveel mogelijk profijt.

Omgeving doet mee
Windpark Streepland maakt deel uit van een bredere samenwerking, Energie A16. Via lokale energieprojecten waar omwonenden aan mee kunnen doen, komt 25% van het rendement ten goede aan de lokale gemeenschap. Daarnaast krijgen omwonenden van Windpark Streepland de gelegenheid financieel te participeren in dit windpark. Op termijn wordt dit ook mogelijk voor alle omwonenden langs de A16.

Stapje extra
Daarnaast investeert Goede Buren vanuit de opbrengsten van het windpark lokaal in kunst en educatie, wordt een maatschappelijk fonds opgericht en kunnen minimaal 500 huishoudens in de directe omgeving profiteren van gratis stroom uit het windpark. Omwonenden beslissen mee over de
manier waarop de voordelen uit het windpark voor hen en de omgeving worden ingezet. In 2019 zijn deze plannen met bewoners besproken. In juli 2020 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden (zie het verslag op de website). In de tweede helft van 2021 wordt hier verder invulling
aan gegeven.