Goede Buren langs de A16

17 september 2019

Meewind werkt graag samen met partijen die hetzelfde doel hebben: een 100% duurzame energievoorziening. Een mooi voorbeeld is Goede Buren, een samenwerkingsproject met energiebedrijf Greenchoice en coöperatie Windunie. “Samen ontwikkelen we Windpark Streepland bij Moerdijk langs de A16”, vertelt Jennie Tissingh van Windunie. “Daarbij willen we zorgen dat de omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden. Als goede buren dus.”

De aanleiding van de samenwerking? Dat was een tender vanuit het Rijksvastgoedbedrijf, precies een jaar geleden. Ontwikkelaars konden meedoen aan deze openbare inschrijving om op Rijksgrond een drietal windturbines te realiseren.

Onder de naam Goede Buren besloten de drie partijen gezamenlijk mee te doen. “Eigenlijk is het een heel logische samenwerking”, stelt Jennie Tissingh, omgevingsmanager bij Windunie. “Met Windunie doen wij de projectbegeleiding. Greenchoice gaat over de stroomcontracten en de levering van de groene energie. En Meewind is de duurzame investeerder die omwonenden de kans biedt te participeren.”

Respect voor de omgeving
De drie partijen delen dezelfde visie. “We vinden lokaal eigendom belangrijk; omwonenden moeten kunnen meedoen en meeprofiteren van duurzame energieprojecten in de omgeving”, zegt Tissingh. “Het gaat ons er niet om dat we als ontwikkelaar zoveel mogelijk geld verdienen aan windmolens. Wij ontwikkelen dit windpark met respect voor de omgeving. We zijn daarbij bereid een deel van de winst te investeren in goed nabuurschap.”

Als omgevingsmanager is dat waar Tissingh zich mee bezighoudt. “We maken geld, tijd en mensen vrij om samen met de buurt te kijken: wat hebben jullie nodig? Met buren die in de directe omgeving van het windpark wonen gaan we één op één zitten voor een maatwerkoplossing. Ook bewoners uit de wijdere omgeving willen we tegemoetkomen, zodat ze het project als positief ervaren. Daarbij doen we meer dan we wettelijk hoeven.”

70.000 huishoudens
Eind 2021 staat de oplevering van Windpark Streepland gepland. Het park wordt onderdeel van het grotere project Energie A16. Hierbij plaatsen verschillende ontwikkelaars in totaal 28 windturbines langs de A16. Naar verwachting leveren de molens straks elektriciteit voor ongeveer 70.000 huishoudens.

“De provincie heeft aangegeven dat elke ontwikkelaar 25% van de aandelen beschikbaar moet stellen voor het participatiefonds”, aldus Tissingh. “Zo probeert de provincie omwonenden meer invloed te geven.” Iets wat bij Goede Buren vooraf al één van de voornaamste uitgangspunten was. “We willen graag goede buren zijn. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder. En voor de aarde zoveel mogelijk profijt.”

Energieneutraal in 2050
De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Daar draagt Goede Buren aan bij. Op een manier waarbij omwonenden optimaal worden betrokken – en minimale hinder ervaren. Gaat het consortium Goede Buren op deze wijze meer windparken ontwikkelen? “Absoluut, als de kans zich voordoet”, besluit Jennie Tissingh. “We willen deze samenwerking graag voortzetten.”

Bekijk de site van Windpark Streepland