Nieuwsbericht, 23 november 2020
Greener: van start-up tot marktleider
Greener: van start-up tot marktleider

Stroom op off-grid locaties wordt vrijwel overal geleverd door vervuilende dieselaggregaten. Na een backstagebezoek aan een festival dachten drie TU Delft-alumni: dit kan schoner en duurzamer, namelijk met de inzet van megabatterijen. Met dat idee ontstond begin 2018 Greener Power Solutions. Mede dankzij investeringen vanuit het Energie Transitiefonds is de start-up uitgegroeid tot marktleider in de verhuur van deze systemen.

 

Meewind investeert met het Energie Transitiefonds in veelbelovende bedrijven die bijdragen aan de transitie naar een groene energievoorziening. Een mooi voorbeeld is Greener, opgericht door Dieter Castelein, Klaas Akkerman en Lukas Kuijken. Greener levert schone mobiele stroom uit batterijen aangestuurd met eigen ontwikkelde slimme aansturingsoftware op locaties waar een netaansluiting ontoereikend is. Denk aan bouwlocaties, (tijdelijke) industrie, festivals en offshore. In al deze markten is een grote behoefte aan tijdelijke stroom, waar Greener een duurzame oplossingen voor biedt.

 

Snelle groei
In amper drie jaar tijd is Greener – mede dankzij de investeringen vanuit het Energie Transitiefonds – uitgegroeid tot marktleider in de verhuur van deze systemen. Greener heeft op dit moment 4,3 MWh batterijopslag en groeit met deze investeringen naar uiteindelijk 13 MWh. Sinds de oprichting is al meer dan een miljoen kilo CO2 bespaard.

Greeners batterijen beschikken over een opslagcapaciteit van 336KWh en een vermogen van 318KVA. Hiermee zijn ze één van de krachtigste in de branche en geschikt voor veel verschillende markten. Daarnaast zet Greener vol in op de ontwikkeling van software om de batterijen aan te sturen en uit te lezen. Met deze Energy Monitoring Software loopt Greener voorop in de energiesector.

 

Duurzame energiecentrale
Greener werkt in Nederland samen met een andere goede bekende van het Energie Transitiefonds, namelijk Greenchoice. Eén van de gezamenlijke projecten is windmolenpark Hellegatsplein op Goeree-Overflakkee. Hier hebben energieleverancier Greenchoice en Greener een flexplein voor mobiele batterijcontainers gerealiseerd.

Tien mobiele batterijen, die rechtstreeks worden opgeladen vanuit vier windmolens, zijn gekoppeld aan het landelijke elektriciteitsnet. Is er een opwekoverschot in geval van veel wind? Dan wordt de batterij vol geladen, om bij een grotere vraag juist te ontladen. Zo blijft de stroom op het Nederlandse energienet in balans. Daarmee is het windpark een duurzame energiecentrale geworden. Het uiteindelijke doel: energiecentrales met fossiele brandstoffen overbodig maken. Zo draagt Greener bij aan de duurzame energietransitie, waar Meewind graag aan bijdraagt.

Meer informatie: greener.nl

 

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022