Inlegvel voor prospectus Meewind subfonds Zeewind Nieuwe Parken gepubliceerd

13 oktober 2016

De afgelopen jaren heeft binnen de offshore windsector een verschuiving plaatsgevonden naar openbare aanbestedingsprocedures en balansfinanciering door energie-multinationals. Vanwege voornoemde ontwikkelingen is het voor de continuïteit van fonds Zeewind Nieuwe Parken van belang om de focus te verruimen.

Waar in het oorspronkelijke aanvullend prospectus van Meewind subfonds Zeewind Nieuwe Parken ‘windparken op de Noordzee’ als beleggingscriterium is opgenomen wordt dit voorschrift middels het inlegvel (d.d. 13 oktober 2016) verruimd tot ‘windparken op het Europees continentaal plat’.

De beheerder, Seawind Capital Partners, vertrouwt erop dat het fonds met dit verruimde blikveld de mogelijkheid krijgt om nieuwe markten te betreden, nieuwe partnerschappen aan te gaan en vanuit een sterkere positie op zowel de nationale als de internationale markt van offshore windparken te opereren.

Het inlegvel is middels onderstaande link te raadplegen.