Interview-Chrisbert-van-Kooten-Meewind

Meewind gaat voor dubbele impact

23 december 2022

“Wij zijn de koploper die imperfecties in de duurzame markt oplost.”

 

Nederland heeft de afgelopen 10 jaar een flinke inhaalslag in verduurzaming gemaakt, ziet onze Algemeen Directeur Chrisbert van Kooten. Hij werkte tot 2021 voor een Belgische investeringsmaatschappij: “Aanvankelijk liep België voor op Nederland, maar o.a. dankzij de Rijkscoördinatieregeling, die de overheid in een reactie op de kredietcrisis opzette, en de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) ontstonden er mogelijkheden. De kansen die ontstonden, heeft Meewind als ondernemende investeerder vol benut.”

“Onze focus ligt tot nu toe vooral op productie van duurzame energie, maar we gaan nu ook voor de ondersteunende infrastructuur. Laadnetwerken, batterijen, dat soort werk. Hard nodig om de transitie te realiseren. Maar ook ontwikkelingen als circulariteit, waterstof, voeding, enz. zijn belangrijk; wij volgen alles op de voet.”

 

Draagvlak, transitie, rendement

“Wij hebben drie doelstellingen: transitie, rendement en draagvlak. Daarin zoeken we maximaal resultaat en samenhang. We willen koploper zijn op het gebied van duurzame innovaties en tegelijkertijd een grote groep mensen duurzaam rendement bieden.”

“Dus nee, nog geen waterstof, want te risicovol en ja, inmiddels wel geothermie. Wij zijn daarin de grootste risico kapitaalverstrekker; onze complete tuinbouw gaat er op draaien. Met alle gasproblemen wordt dat steeds noodzakelijker,” aldus Chrisbert.

 

De oplossing voor imperfecties

De energiemarkt is onzeker door alle fluctuaties, de gestegen rente, materiaalkosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Banken worden daardoor conservatiever in hun financieringen. Chrisbert: “Wij zitten dicht op (de vaak lokale) projecten, kunnen markt en risico’s goed inschatten en kunnen bedrijven daardoor oplossingen bieden voor de financieringsvraag die ontstaat. Neem nu Leap 24, het laadnetwerk voor de transportsector. Het kan dankzij onze beleggers bijvoorbeeld verder uitbreiden in Europa, te starten in Nederland. Dat zijn mooie stappen die we met elkaar maken. Op die manier zijn we als koploper de oplossing voor de imperfecties in de duurzame markt.”

 

Scoren op ESG criteria

Meewind is kritisch in de beoordeling van haar kredietnemers, beaamt Chrisbert: “Dat moet ook: we gaan een lange termijn relatie aan: een zonnepark gaat wel 25 tot 30 jaar mee. Dus we zetten onze brede expertise en alle ervaring op het gebied van energieprojecten in bij die partnerselectie.

We voeren veel gesprekken over ambities, kennis en ervaring van de ondernemer, het inkoopproces, maar ook de motivatie. En daarnaast kijken we naar het ESG profiel. Mensen zijn wel eens bang dat die criteria een mooi rendement in de weg zitten. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven met de juiste klimaat, sociale en bestuurlijke criteria beter zullen presteren op alle fronten.”

 

100% duurzame beleggingen

Meewind gaat voor de lange termijn. Chrisbert: “We gaan onze investeringen verdubbelen. Spannend en absoluut noodzakelijk. Dat betekent dat we ook meer participanten willen overtuigen van de noodzaak en de belofte van de transitie. Ja, dat brede draagvlak dus. Doen we o.a. door een landelijke campagne, zowel on- als offline. Maar onze huidige beleggers zorgen ook voor groei. We zien hen jaarlijks, informeren en betrekken hen waar we kunnen. Onze organisatie is goed ingericht, onze processen zijn op orde; wij realiseren mooie resultaten en rendementen op 100% duurzame beleggingen. Meewind behoorlijk uniek omdat we dat al 15 jaar doen. Veel organisaties beginnen nu pas met nadenken.”

 

Doe ook mee ->