aardwarmteproject Vierpolders

Meewind investeert in aardwarmteproject Vierpolders

5 maart 2015

Een primeur: met het fonds Regionaal Duurzaam 1 heeft Meewind voor het eerst geïnvesteerd in geothermie. De bouw van het project Aardwarmte Vierpolders, dat een aardgasbesparing oplevert van 17 miljoen kubieke meter, start nog voor de zomer.

In het Zuid-Hollandse Vierpolders hebben acht glastuinbouwbedrijven de krachten gebundeld. Via het gezamenlijk project Aardwarmte Vierpolders zal circa 50 hectare aan tuinbouwkassen verwarmd worden door middel van lokale aardwarmte. Hiervoor wordt warm water vanaf 2200 meter diepte via een put uit de grond gepompt.

“Het is een zeer duurzame vorm van energie”, meldt plantenkweker Paul Grootscholten, tevens een van de initiatiefnemers van het project, op RTV Rijnmond. “Je verbruikt er geen fossiele brandstoffen mee. Bovendien heb je geen last meer van de sterk wisselende gasprijzen.”

Achtergestelde lening
De geschatte kosten voor de bouw het project bedragen 25 miljoen euro. Een groot gedeelte hiervan wordt gefinancierd door de initiatiefnemers. Meewind ondersteunt het project via een achtergestelde lening van 2,7 miljoen euro.

Kostenbesparing tot wel 75%
Het aardwarmteproject in Vierpolders draagt bij aan een beter economisch perspectief voor het Zuid-Hollandse tuinbouwgebied. De toepassing van aardwarmte betekent voor de deelnemende glastuinbouwbedrijven immers een substantiële kostenvermindering.

Ter illustratie: tomatenkweker Ron Nederpelt verstookt in de huidige situatie gemiddeld 600.000 kuub gas per jaar, voor een bedrag van 150.000 euro. “Met aardwarmte hoop ik die kosten met 75% te kunnen terugdringen”, aldus Nederpelt op RTV Rijnmond.

De voordelen
Een afname van fossiele brandstoffen, minder CO2-uitstoot en lagere en stabielere energiekosten. Dat zijn de belangrijkste voordelen van het project. Omwonenden hoeven bovendien niet bang te zijn voor verzakkingen, zoals bij de Groningse gaswinning het geval is. Via een tweede put wordt het afgekoelde water immers teruggepompt in de aarde, zodat de bodemdruk gelijk blijft.

De geboorde putten nemen weinig ruimte in en leveren geen geluidsbelasting of visuele hinder op voor de omgeving. Aardwarmte is wat betreft de productie onafhankelijk van externe factoren, zoals weersomstandigheden of het seizoen.

Toekomst
Wereldwijd groeit de markt voor geothermische energie. Ook in Nederland biedt deze vorm van hernieuwbare energie kansen. De verwachting is dan ook dat Meewind in de toekomst meer geothermische projecten zal financieren vanuit het fonds Regionaal Duurzaam 1.

Bekijk ook het nieuwsitem en de video bij RTV Rijnmond.