Meewind mediacampagne ‘Start de toekomst nu!’

27 november 2018

Beleg nog voor 31 december in groenfonds Regionaal Duurzaam en ontvang volgend jaar belastingvoordeel.

Haarlem 26 november 2018 – Beheerder Meewind start een radio en online mediacampagne om duurzame beleggers te interesseren voor participatie in groenfonds Regionaal Duurzaam. Fonds Regionaal Duurzaam investeert in duurzame energieprojecten in Nederland: van zonnepanelen op huurwoningen tot geothermie bij glastuinbouw. Participeren in groenfonds Regionaal Duurzaam kan vanaf € 1.030,- en geeft een verwacht rendement van 4 tot 5%.

Mediacampagne
De gedachte achter de mediacampagne ‘Start de toekomst nu!’ is een duidelijk statement: Meewind daagt de belegger uit te kiezen voor duurzame en innovatieve projecten. Niet alleen vanuit plichtsbesef of schuldgevoel, maar omdat schone energie, digitalisering en innovatie een betere en mooiere wereld creëren.

Groenfonds
Het fonds is door de overheid erkend als fiscaal groenfonds. Dit levert particuliere beleggers een belastingkorting op van maximaal 2,38%. Het fonds belegt in projecten waarbij op uiteenlopende wijzen duurzame energie wordt opgewekt. Regionaal Duurzaam richt zich daarbij op windenergie op land, geothermische energie, groengasproductie, warmte-koudeopslag en zonne-energie. Op dit moment hebben de ruim 3.200 participanten 33 projecten gefinancierd.

Vóór 31 december
Om in 2019 te kunnen te profiteren van het belastingvoordeel bij een belegging in het groenfonds is het van belang dat participaties uiterlijk op 31 december van dít jaar uitgegeven worden. Willem Smelik, bestuurder Meewind: “Momenteel heeft ons Groenfonds een vermogen van ruim 50 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame energieprojecten. Het fonds stuurt op harde en meetbare resultaten. Alle investeringen dienen concreet CO2 te besparen én rendement voor de belegger te realiseren.”

Over Meewind
Meewind is beheerder van beleggingsfondsen in duurzame energie. Het streeft naar 100% duurzame energie en investeert in groene, rendabele projecten, waarmee waarde wordt gecreëerd voor beleggers en de wereld. De fondsen van Meewind financieren en realiseren samen met participanten duurzame energieprojecten.