Meewind scoort recordbedrag in duurzame beleggingen

Meewind scoort recordbedrag in duurzame beleggingen

16 januari 2014

Meewind scoort recordbedrag in duurzame beleggingen

In de laatste maand van 2013 hebben beleggers zich massaal aangemeld bij Meewind. Het belegd vermogen in het Meewind-fonds Regionaal Duurzaam 1 steeg afgelopen december met 1,8 miljoen euro, naar in totaal 5,8 miljoen.

In 2050 moet 80 procent van de energie in Nederland zijn opgewekt uit duurzame bronnen. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen uit het in september 2013 afgesloten Energieakkoord voor duurzame groei. In dit akkoord wordt meer richting gegeven aan de toekomst van duurzame energie in ons land.

“Het is duidelijk te merken dat dit akkoord de Nederlanders meer vertrouwen heeft gegeven in de toekomst van duurzame energie. De wens om onze energievoorziening te verduurzamen leeft niet alleen breed in de politiek, maar ook in de samenleving”, aldus Willem Smelik, bestuurder van Meewind. Dit beleggingsfonds biedt particulieren, bedrijven en overheden de mogelijkheid te investeren in duurzame energieprojecten.

Fiscaal voordeel
En dat is in december 2013 dus massaal gebeurd. Smelik: “In één maand tijd hebben participanten, veelal particulieren, voor 1,8 miljoen euro belegd in Regionaal Duurzaam 1. Met dit fonds investeren we in projecten waarbij groene energie lokaal wordt opgewekt, op een duurzame manier en direct bij de gebruiker.”

Het jongste fonds van Meewind heeft in één jaar tijd een belegd vermogen opgebouwd van 5,8 miljoen euro. “Mede dankzij de fiscale groenstatus die dit fonds heeft”, stelt Smelik. “Participanten kunnen daardoor rekenen op belastingvoordeel, naast het verwachte jaarlijkse rendement van 4 tot 6 procent.”

Windmolen aankopen
Door de snelle groei van het fonds is het niet per direct mogelijk al het belegde vermogen te investeren in lopende Regionaal Duurzaam 1-projecten. Smelik: “Maar geld op de bank, dat rendeert niet. We laten het belegd vermogen daarom niet op de rekening van Regionaal Duurzaam 1 staan, maar zetten dit wellicht tijdelijk in bij een ander Meewind-fonds. Er is een mogelijkheid dat we een deel van het belegde vermogen via Zeewind 1 investeren in een windmolen. Op die manier kunnen we de rendementsdoelstellingen voor onze Regionaal Duurzaam 1-participanten blijven halen, waarbij de fiscale groenstatus overigens onverminderd van kracht blijft.”

Rendement van 5,3 procent
In 2013, het eerste jaar van fonds, bedroeg het rendement van het Regionaal Duurzaam 1 5,3 procent. De dividenduitkering over het afgelopen jaar vindt plaats in de maand mei. Het behaalde rendement is geboekt op resultaat uit leningen en de plaatsingsfee van projecten.

“Ondertussen zijn we hard bezig om de afspraken over nieuwe energieprojecten in de regio af te ronden”, licht Smelik de plannen toe. “Binnenkort kunnen we dus het belegde vermogen aanwenden om nieuwe biogasinstallaties aan te kopen of systemen voor warmte- en koudeopslag. Hierbij wordt zonnewarmte en koeling vanuit de grond gebruikt om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen dan wel te koelen.”

Op die manier wil Meewind bijdragen aan de overgang naar een – op termijn 100 procent – duurzame energieproductie. “In onze ogen is de enige manier om de doelstellingen uit het energieakkoord te realiseren de inzet van eigen vermogen. De groei van Regionaal Duurzaam 1 toont aan dat steeds meer Nederlandse burgers hier hetzelfde over denken.”

Kijk hier voor meer informatie over het fonds Regionaal Duurzaam 1