Nieuwsbericht, 23 december 2021
Meewind start als waarnemer Oceans of Energy
Meewind start als waarnemer Oceans of Energy

Sinds de oprichting van Meewind in 2009 zijn wij ervan overtuigd dat het Noordzeegebied een spil zal zijn en blijven in het realiseren en versnellen van de Nederlandse en Europese energietransitie. Toen we werden benaderd om als waarnemer aan te sluiten bij het Oceans of Energy-project, twijfelden we dan ook geen moment. In deze rol zullen wij onze jarenlange ervaring met energieopwekking op zee inzetten om de risico’s van het bouwen en exploiteren van een offshore zonne-installatie vanuit het standpunt van een potentiële financiële investeerder.

Zonne-energie op de Noordzee

Oceans of Energy is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in offshore zonne-energie plus de verankeringstechnologie en het onderzoek naar de milieu-impact die daarbij horen. In 2019 lanceerde het bedrijf ’s werelds eerste drijvende offshore zonne-installatie in de Noordzee. Anno 2021 liggen er ruim 150 zonnepanelen met een totaal vermogen van 50 kilowattpiek in zee. Een van de testlocaties voor de kust van Scheveningen moet nu uitwijzen of Oceans of Energy klaar is voor gecombineerde offshore zon- en windprojecten met 100 tot 1.000 megawattpiek aan drijvende zonnepanelen per project.

Inzicht en advies

Naast andere waarnemers en adviseurs van het project, waaronder TNO, de Universiteit Utrecht en Vattenfall, heeft Meewind als waarnemer het doel om een beter inzicht te krijgen in de risico’s van het bouwen en exploiteren van een offshore zonne-energiecentrale vanuit het oogpunt van een potentiële financiële investeerder. Daarnaast willen wij als Meewind de projectgroep en Oceans of Energy waardevolle inzichten bieden vanuit het standpunt van een financier, die nuttig kunnen zijn bij keuzes tijdens de voorbereiding van de engineering-, inkoop-, bouw- en exploitatiefasen van het project.

‘Wij weten als geen ander wat nodig is om een duurzaam energieproject te laten slagen’

Willem Smelik, oprichter en bestuurder van Meewind, licht toe waarom Meewind ervoor heeft gekozen om de rol van waarnemer op zich te nemen: “In 2009 was Meewind de eerste die het grote publiek toegang verschafte om te investeren in het Belgische offshore windpark Belwind. Deze investering was niet alleen essentieel voor de realisatie van dit specifieke windpark, maar ook voor de financierbaarheid van offshore windparken in het algemeen. Op basis van wat we nu weten verwachten we veel overeenkomsten in de financiering van Belwind en die van deze offshore zonne-energieparken. Als financieel investeerder weten wij als geen ander wat nodig is om een duurzaam energieproject te laten slagen en om de juiste financiering te vinden. Na wind op zee en op land zien we onze rol binnen dit project dan ook als een logische vervolgstap in onze missie om de energietransitie te versnellen.”

 

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test