Meewind verliest tender: gemiste kans voor burgerparticipatie in offshore wind

10 juli 2019

Haarlem 10 juli – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de winnaar bekendgemaakt van de tender voor Hollandse Kust Zuid 3&4. Beide offshore windparken worden gerealiseerd door Vattenfall. Meewind, dat ook aan de tender deelnam, valt daarmee buiten de boot. “Uiteraard feliciteren wij Vattenfall maar het is jammer dat de Nederlandse burger hier nu niet direct bij betrokken wordt, een gemiste kans”, stelt Meewind-bestuurder Willem Smelik. “De Noordzee is van ons allemaal, maar nog altijd kan de burger niet participeren in ‘onze’ offshore wind.”

Frontier
Meewind deed aan de tender mee als partner van consortium Frontier. Dit bestaat verder uit Engie, EDPR, Northland Power en Green Giraffe. Uiteindelijk koos de overheid niet voor dit consortium met duurzaam beleggingsfonds Meewind als vertegenwoordiger van de Nederlandse burger, maar voor Vattenfall. De winnaar van de tender gaat Hollandse Kust Zuid 3&4, ter grootte van 760MW, ontwikkelen, bouwen en exploiteren.

Hoog tijd
Meewind is in 2007 opgericht met één belangrijk doel: meer Nederlandse windparken op zee realiseren, waarbij burgers kunnen meedoen én meeprofiteren. Smelik: “Tot op heden waren er geen kansen om als burgerinitiatief te participeren in een Nederland offshore windpark. Wel hebben we bijgedragen aan drie Belgische parken”, licht Smelik toe. “Ook in Nederland is het hoog tijd voor burgerparticipatie bij wind op zee.”

Meer draagvlak
Smelik strijdt hier met Meewind al jaren voor. “Als je burgers laat meedoen, groeit het maatschappelijk draagvlak voor offshore wind. De overheid onderschrijft dit, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot concrete acties. Het zou mooi zijn als de overheid bij toekomstige tenders burgerparticipatie verplicht stelt, bijvoorbeeld dat ten minste 10% van de aandelen verplicht wordt gereserveerd voor de deelname van burgers.”

Nieuwe tenders, nieuwe kansen
Intussen blijft Meewind – ook zonder deze verplichting – niet stilzitten. “We zijn van plan om ook deel te nemen aan de komende tenders, voor de offshore windparken Hollandse Kust Noord en IJmuiden Ver”, besluit Smelik. “We zijn klaar voor ons eerste Nederlandse offshore windpark. Dan kan elke Nederlander bijdragen aan de verduurzaming van Nederland – en tegelijkertijd meedelen in de opbrengst van de parken.”