Meewind geïnteresseerd in koop Eneco

25 april 2019

Eneco, dat nu nog eigendom is van 53 gemeenten, staat te koop. Meewind heeft interesse in overname van de energieleverancier. Samen met burgers, klanten, personeel en gemeenten wil Meewind Eneco behouden voor duurzame groei in Nederland. “Een mooie kans om samen eigenaar te worden. Dit past bij onze ambitie om iedereen te betrekken bij de versnelling van de energietransitie.”

Fondsbeheerder Meewind is geïnteresseerd in de koop van Eneco. Niet als strategische belegging. Niet als vergroening van andere bedrijfsactiviteiten. “We zien het vooral als een kans”, stelt Meewind-bestuurder Willem Smelik. “Een kans om samen met iedereen die dat wil eigenaar te worden van Eneco. Zo kunnen we gezamenlijk de groene koers continueren, versterken en versnellen. Dit past bij de ambitie van Meewind om iedereen te betrekken bij de energietransitie.”

Het Groene Consortium

Voor de aankoop van Eneco heeft Meewind in eerste instantie de samenwerking gezocht met verschillende partijen, in de vorm van Het Groene Consortium. Dit consortium bestaat uit Macquarie (Australische investeringsbank), Koolen Industries (voormalig CEO booking.com en Uber Europa), Energie Concurrent (grootaandeelhouder Greenchoice), Gutami (zonnepanelenspecialist) en Meewind.

Binnen de samenwerking brengen alle partijen specifieke expertise mee. Zo heeft Energie Concurrent ruime ervaring met de levering en productie van groene energie. Koolen Industries is, als oprichter van booking.com, voorloper op het gebied van digitalisering van bedrijfsprocessen. Door dit toe te passen op een bedrijf als Eneco kan het efficiënter en goedkoper duurzame energie leveren.

Draagvlak en participatie

De toegevoegde waarde van Meewind is vooral: zorgen voor draagvlak en (burger)participatie. “Via ons Energie Transitiefonds kan iedereen die dat wil direct mede-eigenaar worden van Eneco”, licht Smelik toe. “Door 10% van het eigendom te plaatsen bij klanten en personeel worden zij mede-eigenaar waardoor de relatie versterkt de belangen gelijk zijn. Ook kunnen gemeenten die hun aandeel niet willen verkopen op deze manier eigenaar blijven. Met écht betrokken partijen kunnen we gezamenlijk de energietransitie versnellen.”

De komende tijd gaat uitwijzen hoe de verkoop van Eneco er exact gaat uitzien.