Meewind zet flinke stappen in rapportage CO2-impact projecten

10 juni 2024

Meewind zet flinke stappen in rapportage CO2-impact projecten

Meewind is druk met het in kaart brengen van de CO2e die onze projecten uitstoten: een windpark staat er tenslotte niet zomaar. Een belangrijk inzicht voor onze deelnemers, vinden wij. Recent ingevoerde wetgeving, die vraagt naar dit soort CO2-rapportages, is het met ons eens.

We bijten het spits af met Goede Buren Windpark Streepland. Streepland ligt aan de oostzijde van de A16/A59, vlakbij treinstation Lage Zwaluwe. Samen met Greenchoice en Windunie is Meewind investeerder in dit park. Drie windturbines die samen de komende 25 jaar 15.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Waar op gelet wordt bij het rapporteren van de CO2e-impact van een windpark? En wat de eerste bevindingen zijn? Derck Truijens, investeringsmanager bij Meewind, vertelt u er graag over. Leest u mee?

Elke fase doet een duit in het zakje
Meewinds expertise ligt in het financieren van duurzame, slimme energie-oplossingen, niet in het in kaart brengen van hun CO2e-uitstoot. Daarom zochten we voor dit onderzoek een partner. In Groenbalans vonden we een betrouwbare partij, gespecialiseerd in het berekenen van CO2e-footprints van organisaties. Zo’n footprint geeft de totale uitstoot van CO2e van alle processen binnen een project weer. Directe processen, zoals bijvoorbeeld de uitstoot tijdens de operationele fase van het windpark. Maar ook indirect: denk aan de CO2e die vrijkomt bij het transport van grondstoffen voor het produceren van turbine onderdelen.

Uw impact concreet maken
Meewind streeft naar transparantie, ook in kennis over de CO2e-uitstoot van onze projecten. Zodat u precies weet wat de impact is van uw geld hard en duurzaam laten werken bij Meewind. Dit streven is in lijn met de recent op Europees niveau ingevoerde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die ons vraagt gegevens over emissies te rapporteren. De SFDR moet het mogelijk maken duurzame fondsen onderling beter te vergelijken. Een nieuwe wet en daarmee complex. Maar net zoals we duurzame energie aanjagen, neemt Meewind ook hierin een voortrekkersrol.

Life cycle analysis
Terug naar de CO2e-impact van Streepland. Bij het berekenen van de totale uitstoot telt de hele levenscyclus mee. Die begint bij de zogenaamde pre-productiefase van het park: van het delven van grondstoffen tot de fabricage van de onderdelen van de turbines. 
Daarna volgt de bouw van het park. Kantoorwerk in de aanloopfase wordt gevolgd door het aanleggen van fundering en infrastructuur, zodat de windturbines geplaatst kunnen worden. De gebruiksfase start zodra het park operationeel is. Een windturbine heeft naast jaarlijks onderhoud gemiddeld 1 maal per levensloop een grote onderhoudsbeurt nodig. Aan het eind van het leven van het windpark worden de turbines ontmanteld. Als dat kan recyclen we onderdelen, de rest gaat naar afvalverwerking. 

Per fase in deze keten is gekeken naar onze partners, hun werkwijze en transportbewegingen en onze invloed hierop. Alles bij elkaar geeft inzicht in de totale CO2e-uitstoot van het park.  

Hoe verder…
Het rapport voor Goede Buren Windpark Streepland is af. In lijn met wat we weten over staalproductie drukt het delven en verwerken van metaal voor de turbines zwaar op de totale uitstoot: 60% hiervan komt voort uit deze pre-productiefase. Die uitstoot van de bouwfase  wordt overigens door de duurzame energieproductie van het park binnen enkele maanden gecompenseerd. De verdere bevindingen over Streepland delen we natuurlijk met u als de tijd daar is. Eerst verder analyseren en de CO2e-impact van andere projecten onderzoeken. Wordt vervolgd!

Figuur 1: Contributie van de verschillende levenscylci van Windpark Streepland op de CO2e footprint

Meer lezen over onze partner Groenbalans? Dat kan hier.