Nieuwsbericht, 19 mei 2020
Meewind zoekt nieuw geld van particuliere beleggers

Beleggingsfonds Meewind zoekt €25 mln aan nieuw beleggingskapitaal van particulieren. De instelling heeft één van haar fondsen, Groenfonds Regionaal Duurzaam, op 15 mei opnieuw opengesteld voor geïnteresseerde beleggers.

Meewind wil financiering via het fonds opschalen van €75 mln naar €100 mln nu er nieuwe projecten aankomen die via dit fonds kunnen worden gefinancierd, zegt woordvoerder Jurjen Algra van Meewind. In totaal beheert het een viertal duurzame energiefondsen. Sinds december 2019 kon er niet op het Groenfonds worden ingelegd. De aantrekkingskracht voor beleggers ligt niet alleen in het rendement op duurzame energieprojecten, maar ook het bijbehorende fiscale voordeel.

De zoektocht naar €25 mln tekent de groei van hernieuwbare energie, stelt Algra. “De beschikbaarheid van projecten is tot dusver de beperkende factor, niet de beschikbaarheid van kapitaal”, aldus Algra. “Het fonds is opgericht in 2012 en in acht jaar tijd zijn we gegroeid naar €75 mln. Nu willen we binnen een jaar een kwart erbij. Dat duidt erop dat we in Nederland een enorme inhaalslag maken. We hopen dat we in de toekomst minder vaak hoeven te sluiten wegens gebrek aan projecten.” Twee nieuwe projecten waarin het fonds investeert zijn de zogeheten ‘waterstofmolen’ in de Wieringermeer en het zonnepark Mosselbanken van 52 MW op een industrieterrein in de haven van Terneuzen.

Het Groenfonds investeert in projecten, voordat deze worden gerealiseerd en draagt bij voorkeur bij aan het eigen vermogen, juist om het project van de grond te krijgen. Dit kan via mede-eigendom (aandelen) of een achtergestelde lening. De laatste levert meer rente op dan een ‘gewone’ banklening waarmee vaak de bulk van een project wordt gefinancierd. “Wij dragen vaak ruwweg 10% tot 20% van de investering in een project en dat kunnen wij goed opbrengen”, zegt Algra. Mocht er iets misgaan met een project dan gaat de bank voor op aandeelhouders of financiers met een achtergestelde lening. “Maar wij kiezen hiervoor omdat rente hoger is. De lagere rente die de bank krijgt is voor ons niet zo interessant.” Het Groenfonds mikt op een rendement van 3% à 4% voor beleggers en om de kosten te dekken moet de opbrengst uit een project dus weer iets hoger zijn.

Lokaal eigendom

Bevordering van lokaal eigendom kan ook een rol spelen voor Meewind. In Kerkrade heeft het fonds zonnepanelen op en naast het dak van een schoenenfabrikant Emma Safety Shoes meegefinancierd, “met een aanbod voor het personeel van de fabriek en omwonenden om daarop in te leggen en mede-eigenaar te worden”. Algra ziet kansen in de komende uitrol van de regionale energiestrategieën (RES) waarin een belangrijke rol is toebedeeld aan lokaal eigendom. “Wij bieden een vorm van burgerparticipatie aan, waarbij het grote voordeel is dat via een fonds het risico wordt verspreid over meerdere projecten.”

Binnen dit kader valt ook de oproep van Meewind aan partijen die onlangs hebben geboden in de tender voor offshore windpark Hollandse Kust (noord) om burgers mee te laten doen. Bij een vorige tender deed Meewind zelf nog mee in een consortium, maar dat heeft het fonds dit jaar laten varen omdat de overheid dit niet positief meeweegt in de beoordeling van een bod.

“Wel is de interesse van burgers in wind op zee groot”, zegt Algra. Zo’n tienduizend particulieren hebben geïnvesteerd in de twee fondsen voor wind op zee van Meewind en er staat een vergelijkbaar aantal geïnteresseerden in de wacht. “Meewind financiert graag een deel van het eigen vermogen van een te bouwen offshore windpark”, stelt het fonds in een persverklaring. “Door een fonds met 20.000 particuliere investeerders toe te voegen ontstaat er een groot draagvlak en enthousiasme voor het windpark. Dat zou uniek in de wereld zijn.”

Bron: Energeia

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022