Naamswijziging Meewind-bewaarder: SGG Group wordt IQ-EQ

Naamswijziging Meewind-bewaarder: SGG Group wordt IQ-EQ

6 mei 2019

Als participant wilt u graag weten of de fondsen van Meewind goed worden beheerd. Dit wordt getoetst door IQ-EQ, per 25 maart de nieuwe naam van SGG Group. “Wij hebben een controlerende en toezichthoudende rol”, aldus Sue Ling To, die de taken van IQ-EQ als bewaarder van de Meewind-fondsen nader toelicht.  

Sinds de start van Meewind is IQ-EQ – toen nog onder de oude naam – aan Meewind verbonden als administrateur. “Wij doen zowel de fondsadministratie als de participantenadministratie”, zegt Sue Ling To, Head of Depositary en medebestuurder van IQ-EQ Depositary BV. Met de Europese regelwijziging kwam daar zes jaar geleden een nieuwe functie bij: die van bewaarder van de fondsen van Meewind. “Voor Europa is er sinds 2013 één regelgeving, om de fondsbeheerders beter te controleren. Zo kunnen de risico’s beter worden beheerst.”

Drie hoofdtaken

Sue Ling To, Head of Depositary en medebestuurder van IQ-EQ Depositary BV

IQ-EQ Depositary heeft als bewaarder drie hoofdtaken. “De eerste is cash flow monitoring”, legt To uit. “Daarbij kijken we dagelijks naar de kasstromen van het fonds. Wat komt erin en wat gaat eruit? Zien we significante bedragen of afwijkingen van de normale patronen? Dan vragen we de stukken op voor controle.”

De tweede taak is safekeeping, oftewel de registratie van eigendomsverificaties. “Simpel gezegd: we kijken of de beleggingen daadwerkelijk toebehoren aan het fonds. Is het betreffende Meewind-fonds ook echt de eigenaar van de belegging?”, aldus To.

“Onze derde hoofdtaak is oversight. Daarvoor controleren we de processen en procedures van de fondsbeheerder. We kijken bijvoorbeeld naar de uitgifte en inname van participaties. Ook controleren we de aankoop en verkoop van beleggingen – en of het fonds zich houdt aan de eigen beleggingsrestricties. Ook toetsen we de berekening van de intrinsieke waarde van het fonds en de uitkering van het dividend aan de participanten.”

Duurzame klant

Dit alles doet het bedrijf sinds 1 april 2019 dus onder een nieuwe naam. “De afgelopen jaren hebben we met SGG Group meerdere bedrijven overgenomen. Met een nieuwe naam willen we meer eenheid aanbrengen.” IQ-EQ staat voor know how, know you. “Een combinatie van het intellectuele en sociale, om optimale service te kunnen bieden”, stelt To. “We hebben veel expertise in huis, maar daarnaast willen we onze klant ook echt goed kennen. Wat hebben jullie nodig? En wat kunnen wij jullie bieden?”

Daarbij speelt IQ-EQ uiteraard in op de veranderingen in de markt. “We merken dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Dat zien we ook bij investeerders, de klanten van onze klanten. Die vinden het belangrijk om te kunnen investeren in duurzame fondsen. Daarom zijn we blij met een duurzame klant als Meewind.”