Op naar 170 geothermieprojecten in Nederland

Op naar 170 geothermieprojecten in Nederland

3 juli 2019

De overheid heeft een duidelijke ambitie: in 2030 moeten in Nederland 170 geothermieprojecten zorgen voor duurzame warmte. Meewind draagt hier aan bij door nieuwe projecten mogelijk te maken. Onder meer in Voorne, waar het fonds samenwerkt met Hydreco Geomec en een tuinderscollectief. “Met het project Duurzaam Voorne besparen we meer dan 10 miljoen kuub gas per jaar”, stelt Lodewijk Burghout, directeur van Duurzaam Voorne Holding.

Duurzaam Voorne is een initiatief van Hydreco Geomec en Geo Holding Voorne. Laatstgenoemde partij bestaat uit vier samenwerkende glastuinbouwers op het eiland Voorne Putten. In totaal staat er in de directe omgeving van het project circa 100 hectare kassen. Deze kassen kunnen dankzij warmte uit de bodem duurzaam worden verwarmd.

“Voor stroom zijn de nodige duurzame alternatieven. Denk aan wind en zon, of aan duurzame inkoop in het buitenland”, stelt Burghout. “Voor warmte zijn er niet zoveel duurzame alternatieven, terwijl de warmtevraag in Nederland heel groot is. Wil je minder gas verbruiken en toch aan die warmtevraag voldoen? Dan is geothermie een van de weinige duurzame oplossingen.”

Duizenden huishoudens

Ook de overheid erkent het belang van geothermie. Het ministerie van Economische Zaken heeft als doel voor 2030 dat er 170 geothermieprojecten actief zijn. Met het huidige aantal van 20 betekent dit dat er nog veel nieuwe projecten bij zullen komen. “Duurzaam Voorne is daar één van”, aldus Burghout. “Wij kunnen hier straks tussen de 11 en 18 MW aan duurzame warmte produceren. Daarmee besparen we meer dan 10 miljoen kuub gas per jaar. Dan kun je vergelijken met het verbruik van enkele duizenden huishoudens. Zo dragen we bij aan de duurzaamheidsambitie van de maatschappij.”

Dat burgers hier – via Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind – ook een rol in kunnen spelen, juicht Burghout toe. “Meewind is een goede schakel tussen de betrokken burger en een project als Duurzaam Voorne. Ik vind het een goede zaak dat burgers op die manier kunnen participeren. Want de energietransitie doen we samen; overheid, bedrijven én burgers.”

Meewind als aandeelhouder

De financial close van Duurzaam Voorne vond eind juni plaats. Aandeelhouders zijn onder meer Meewind – via Groenfonds Regionaal Duurzaam – en Hydreco Geomec, die eerder al samenwerkten bij een ander geothermieproject. “Bij Aardwarmte Vierpolders heeft Meewind een achtergestelde lening verstrekt. Bij project Duurzaam Voorne is Meewind tevens aandeelhouder via haar groenfonds”, aldus Burghout. Dat betekent meer rendement – ook uit eigen vermogen – en een actievere rol. “Meewind kan als aandeelhouder intensief meekijken en meedenken met het project. De kennis die ze daarbij opdoen kan weer leiden tot nieuwe investeringskansen.”

Duurzaam Voorne is naar verwachting eind 2020 operationeel. Via putten van 2,5 kilometer diep zal water van 85 graden worden opgepompt. De warmte die dit oplevert kunnen de tuinders ter plekke gebruiken voor hun kassen. Burghout: “Vanuit de geothermielocatie valt bovendien relatief makkelijk een connectie te maken met de bebouwde omgeving op Voorne Putten. Dat biedt interessante mogelijkheden om een mogelijk surplus aan warmte aan nabijgelegen woonwijken te leveren.”