Participantenvergadering en presentatie in Haarlem en Nijmegen

17 april 2013

Meewind nodigt al haar participanten uit voor de jaarlijkse participantenvergadering van het fonds. Deze vindt maandag 6 mei plaats in Haarlem. Twee dagen later – woensdag 8 mei – volgt in Nijmegen een vergelijkbare presentatie.

De officiële participantenvergadering start maandag 6 mei om 19.30 uur. Plaats van handeling is de wachtkamer van station Haarlem (perron 3a). Participanten kunnen er tevens voor kiezen de presentatie op woensdag 8 mei in Nijmegen bij te wonen. Deze wordt vanaf 19.30 uur gehouden in De Vereeniging, nabij station Nijmegen.

Agenda
De inhoud van de presentatie is beide avonden hetzelfde. Enige verschil is dat de bijeenkomst te Haarlem het officiële karakter heeft van een participantenvergadering. De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Voortgang van het windpark Belwind
  • Toelichting over de Alstom testturbine
  • Toekomstige ontwikkelingen Belwind
  • Toelichting financieel jaarverslag 2012 Meewind
  • Presentatie Reinier van den Berg, weerman RTL4
  • Vragen
  • Sluiting

Aanmelden
Participanten die de vergadering in Haarlem of de presentatie in Nijmegen willen bijwonen, kunnen dit uiterlijk 24 april a.s. laten weten middels de toegezonden mail of via info@meewind.nl. U ontvangt dan nadere informatie over de betreffende bijeenkomst.

Verslag
Alle participanten van Meewind krijgen binnen veertien dagen na de vergadering in Haarlem het verslag per e-mail toegezonden.