Plannen nieuwe structuur Zeewind 1: toelichting tijdens participantenvergadering

20 november 2014

De ontwikkeling van de tweede fase van Belwind, onder de naam Nobelwind, is in volle gang. De ontwikkeling en bouw van dit park is aanleiding voor een herstructurering van het subfonds Zeewind 1. De plannen licht Meewind toe tijdens de aankomende participantenvergadering. Deze vindt op maandag 15 december 2014 plaats in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Fonds Zeewind 1 is sinds 2009 mede-eigenaar van Belwind. De eerste fase is gebouwd en produceert sinds eind 2010 stroom. Belwind 1 presteert conform prognose.

Samen met de mede-aandeelhouders Parkwind en Sumitomo ontwikkelt Meewind de tweede fase van Belwind, onder de nieuwe naam Nobelwind. De bouw kan eind 2015 starten. De capaciteit van het park zal circa 180 MW bedragen. Het park wordt ontsloten via de al gerealiseerde 220 KV exportkabel, die wordt gedeeld met het aangrenzende park Northwind.

Locatie en exportkabel

Ander risico, ander rendement
Meewind is trots om, samen met onze participanten en mede-aandeelhouders, de volgende belangrijke stap te zetten. De ontwikkeling en bouw van een nieuw park als Nobelwind heeft echter een ander risicoprofiel en rendement dan een bestaand park.
Het risico gedurende de bouw is hoger en wordt na oplevering lager. Tijdens de ontwikkeling en bouw zal het park in waarde stijgen, terwijl nadat het park is opgeleverd de dividendstroom (cashdividend) op gang komt, zoals bij Belwind 1.

Belangen participanten zeker stellen
Om de belangen van onze participanten zeker te stellen heeft Meewind besloten om de ontwikkeling en bouw van de tweede fase van Belwind (Nobelwind) en de exploitatie van de eerste fase (Belwind 1) in aparte subfondsen onder te brengen.

Voor het subfonds Nieuwe Parken (Nobelwind) zal een hoger risico-rendementsprofiel gelden. De rendementsprognose voor het subfonds Bestaande Parken (Belwind 1 en Northwind) blijft ongewijzigd met 7 tot 10%.

Voorgestelde structuurwijziging 
Voorgesteld wordt om Zeewind 1 te splitsen in twee subfondsen.

  1. Subfonds Zeewind Nieuwe Parken, dat belegt in ontwikkeling en bouw van windparken op zee. Hierin wordt de ontwikkeling van Nobelwind ondergebracht.
  2. Subfonds Zeewind Bestaande Parken, gericht op de exploitatie van bestaande windparken op zee. Hierin worden de belangen van Belwind 1 en Northwind ondergebracht.

 

tekstimage

 

Verdeling naar rato
De fondsen en de uitgegeven participaties worden verdeeld naar rato van belegd vermogen. Op het moment van schrijven is de verhouding in geïnvesteerd vermogen: 83% Belwind fase 1 en Northwind; 17% Nobelwind. De definitieve verdeling wordt op 1 januari 2015 vastgesteld. De totale waarde van de beleggingen van onze participanten blijft hierbij ongewijzigd.

Optimale benutting
Bestaande participanten worden door deze verdeling participant in beide subfondsen. De voorgestelde verdeling zorgt voor een optimale benutting van enerzijds de ontwikkeling en bouw (Subfonds Zeewind Nieuwe Parken) en anderzijds de exploitatie van windparken (Subfonds Zeewind Bestaande Parken), met de bijbehorende opbrengsten.

Participantenvergadering
De plannen worden nader toegelicht tijdens de participantenvergadering van Zeewind 1. Deze vergadering vindt maandag 15 december vanaf 19.30 uur plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Meewind heeft hiervoor alle Zeewind 1-participanten persoonlijk per mail uitgenodigd.

Tijdens de vergadering komen de ontwikkelingen omtrent het fonds Zeewind 1 aan bod. Daarbij gaat Meewind specifiek in op de ontwikkeling van de tweede fase van Belwind en de implicaties die dit heeft voor de structuur van fonds Zeewind. Er is tevens de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de beheerders van Meewind.

Livestream
Zeewind 1-participanten die niet aanwezig kunnen zijn op 15 december, kunnen de vergadering op afstand via een livestream volgen. Meewind zal de participanten t.z.t. een mail sturen met de link naar de livestream.

N.B. Huidige fonds Zeewind 1 blijft geopend
Het huidige fonds Zeewind 1 blijft tot het moment van splitsing open voor participatie. U kunt eenvoudig instappen als nieuwe participant. Investeert u al in Zeewind 1? Dan kunt u uw participatie uitbreiden. Na de splitsing wordt u – zoals aangeven – participant in beide subfondsen.