Provincies maken grijs geld groen

11 maart 2011

Amsterdam – Nederlandse provincies die geld hebben overgehouden aan de verkoop van energiebedrijven Nuon en Essent willen dat nu steken in de nieuwe grote windparken op zee die ten noorden van Schiermonnikoog worden gebouwd.

Volgens Michael van der Heijden van investeringsmaatschappij Typhoon moeten de windparken op deze manier een brede maatschappelijke basis krijgen.

Typhoon ontwikkelt de twee parken (samen 600 megawatt) voor het Duitse Bard Engeneering. Voor de financiering door de provincies werkt Typhoon samen met het beleggingsfonds Meewind, dat al een paar jaar Nederlandse particulieren en lagere overheden probeert te interesseren voor het investeren in windparken op zee. Al dat grijze geld kunnen de provincies nu groen maken, zegt Willem Smelik van Meewind, doelend op het geld dat de provincies hebben verdiend met de verkoop van hun grijze energiemaatschappijen.

Eerder stapte het afvalbedrijf HVC, eigendom van 52 gemeenten en waterschappen, al voor 75 miljoen euro in de twee windparken.

Nu gaat het om een fonds van 150 miljoen euro, dat via een achtergestelde lening in de windparken wordt gestoken. Zon lening levert wat minder op dan een aandeel in het eigendom, maar het rendement ligt vast en dat betekent ook een lager risico. Bovendien blijft het ingebrachte geld gewoon onderdeel van het eigen vermogen van de provincie. Dat is van belang voor de financiële positie en kredietwaardigheid van de provincie.

Smelik heeft het over een tweetrapsraket. De investering levert direct geld op. Nee, ik kan geen percentage noemen. Maar de miljoenen die de provincies jaarlijks uit hun lening krijgen, kunnen ze weer investeren in lokale duurzame initiatieven. Zo investeren ze op twee manieren in groene stroom.

Volgens Van der Heijden bieden Meewind en Typhoon op deze manier een handelingsperspectief: zo kunnen gemeenten en provincies in een groot windproject op zee meedoen waar dankzij de harde en constante wind de molens de meeste stroom leveren.

De parken zijn in eerste instantie bedacht door het Duitse bedrijf Bard, dat vorig jaar het grootste deel van de beschikbare subsidie (SDE) voor wind op zee dankzij Typhoon in de wacht sleepte. Nu ontwikkelt Typhoon het park, van financiering tot het contracteren van de bouwers.