Nieuwsbericht, 10 maart 2021
SFDR: wie belegt écht duurzaam en wie niet?
SFDR: wie belegt écht duurzaam en wie niet?

Op woensdag 10 maart is een deel van de nieuwe groene financiële regels in werking getreden als onderdeel van de EU Green Deal. Deze Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een initiatief van de Europese Unie (EU) om ervoor te zorgen dat het voor beleggers duidelijk is welke bedrijven en beleggingen veel of juist weinig rekening houden met de zogenaamde ‘ESG-factoren’. Deze factoren staan voor de prestaties op het gebied van milieu (environment), sociale aspecten (social) en goed ondernemingsbestuur (governance).

Verwarring over duurzaam beleggen

Aanbieders, waaronder Meewind, zijn vanaf vandaag verplicht om duidelijk te maken of beleggingen duurzaam zijn. En zo ja: hoe duurzaam. Het stempel ‘duurzaam’ bleek namelijk een breed begrip te zijn en de verschillen tussen de duurzame beleggingsproducten bleken te groot. Menig duurzaam beleggingsproduct belegt bijvoorbeeld nog altijd in olie- en gasbedrijven, terwijl consumenten dat niet verwachten. Sterker nog: recent onderzoek van beleggersvereniging VEB wijst uit dat het verschil tussen een pakket duurzame en een pakket niet-duurzame aandelen vaak klein is. Het is dan ook niet zo vreemd dat er steeds meer verwarring ontstond onder (toekomstige) beleggers over wat nu echt duurzame beleggingen waren doordat steeds meer grote partijen zich als duurzaam zijn gaan afficheren.

Deze criteria moeten ‘greenwashers’ boven laten drijven

Om duidelijkheid te verschaffen over die duurzaamheid onderscheidt de EU drie soorten beleggingen, genoemd naar artikelen die in Verordening 2019/2088 staan:

  • Grijs: niet-duurzame beleggingen: zogeheten artikel 6-beleggingen;
  • Lichtgroen: beleggingen die deels rekening houden met ESG-factoren: artikel 8-beleggingen;
  • Donkergroen: beleggingen die als doel hebben om ecologische en/of sociaal maatschappelijke impact te realiseren: artikel 9-beleggingen.

Aan de hand van deze drie ‘vormen’ kan een belegger bepalen of zijn/haar beleggingen in overeenstemming zijn met zijn/haar persoonlijke duurzame doelstellingen. Alle partijen moeten deze informatie duidelijk op hun website hebben staan. En ook in de informatie die ze vooraf aan hun (potentiële) klanten sturen, moet duidelijk te lezen zijn hoe duurzaam de gekozen beleggingen zijn. De verwachting is dat met de nieuwe wetgeving ‘greenwashers’, dat wil zeggen partijen die een belegging groener voorspiegelen dan deze is, op termijn boven komen drijven.

Aanvullend keurmerk voor écht duurzaam beleggen

Meewind is uiteraard enorm positief over het idee achter de nieuwe wetgeving. De SFDR is cruciaal voor het daadwerkelijk verschuiven van kapitaalstromen van vervuilende bedrijven naar (echt) duurzame beleggingen. Maar gezien alle onduidelijkheid rondom de SFDR pleit Meewind er nog altijd voor om daarnaast ook een onafhankelijk en Nederlands vignet, een keurmerk voor écht duurzaam beleggen, te ontwikkelen. Een keurmerk dat laat zien in hoeverre een financieel product voldoet aan een lijst met duurzaamheidscriteria.

Impact beleggen

Een onafhankelijk keurmerk kan nog veel meer transparantie bieden, wat beleggers kan helpen om betere keuzes te maken bij duurzaam beleggen. Iedereen wil het liefst controleren hoe ‘groen’ een bepaalde belegging is en waarom een bank of adviseur kiest voor een bepaalde belegging. In het geval van Meewind kan dit keurmerk dan, net als de SFDR, bevestigen dat wij enkel in projecten met een maatschappelijke impact beleggen. Niet het financiële maar het maatschappelijke rendement staat in onze vier fondsen voorop. Ons Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert bijvoorbeeld in duurzame energieprojecten in de regio. Deze energieprojecten vallen onder de groenregeling van de overheid, waardoor voor beleggers een belastingvrijstelling geldt. Een van de andere fondsen, het Energie Transitiefonds, is geen groenfonds. Hierin brengen we duurzame investeringen onder die niet de fiscale groenstatus hebben, maar waarmee we wel bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Hoe nu verder?

De SFDR is een feit, voor het keurmerk gaan we ons als Meewind hardmaken, en gelukkig blijft het hier niet bij. Vanaf 1 januari 2022 zal er aanvullende wetgeving komen. Die moet ervoor zorgen dat er nog meer betrouwbare informatie komt over alle gradaties van groen en sociaal beleggen. Zodat beleggers een bewuste keuze kunnen maken uit bedrijven en aanbieders die het beste scoren op duurzaamheid. Wij kijken ernaar uit.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test