Nieuwsbericht, 13 januari 2015
Splitsing subfonds Zeewind 1 – Verhouding en Intrinsieke waarde
Splitsing subfonds Zeewind 1 – Verhouding en Intrinsieke waarde

De beheerder heeft besloten om subfonds Zeewind 1 per 1 januari 2015 te splitsen in de subfondsen Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande Parken. Dit gebeurt in een verhouding van 20,0% Zeewind Nieuwe Parken en 80,0% Zeewind Bestaande Parken.

Deze scherpe verdeling is bewerkstelligd door een bepaalde liquiditeit aan te houden in subfonds Zeewind Bestaande Parken.

Overzicht verdeling op 1 januari 2015
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke verdeling is gemaakt bij de splitsing van subfonds Zeewind 1 in de subfondsen Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande Parken.

logo-zeewind1-medium-v2logo-zeewind-nieuwe-parken
Belwind 139.841.55539.841.555
Northwind5.788.6905.788.690
Nobelwind4.509.8484.509.848
Liquiditeit9.268.5927.372.7491.895.843
Totaal59.408.68511.882.59747.526.088

Liquide middelen
Zeewind Bestaande Parken
De liquide middelen in subfonds Zeewind Bestaande Parken worden aangehouden om eventuele verkopen van participaties uit dit subfonds te faciliteren. Tevens kunnen deze liquide middelen aangewend worden als eventuele bijdrage aan het in mei uit te keren dividend.

Zeewind Nieuwe Parken
De liquide middelen in subfonds Zeewind Nieuwe Parken worden gebruikt om kosten in de ontwikkeling van Nobelwind te dekken. De middelen worden tevens aangewend om – bij de financial close van project Nobelwind – het beoogde aandeel van 20% in dit project te verkrijgen. Eventuele benodigde investeringen voorafgaand aan de financial close worden ook door deze liquiditeit gedekt.

De liquiditeit in dit subfonds zal in de komende maanden toenemen als gevolg van extra marketinginspanningen. De verwachte investering in Nobelwind N.V. vanuit subfonds Zeewind Nieuwe Parken bedraagt circa 40 mln. euro.

Intrinsieke waardes nieuwe subfondsen
Door het aantal uitgegeven participaties gelijk te houden zijn de intrinsieke waardes van de subfondsen Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande Parken bij aanvang gelijk aan de laatste intrinsieke waarde van subfonds Zeewind 1.

Beide subfondsen zijn op 1 januari 2015 gestart met een intrinsieke waarde van € 1.320,1256. In de loop van de tijd zullen de intrinsieke waardes van beide subfondsen divergeren.

Sluiting subfonds Zeewind 1
Alle nieuwe inschrijvingen en bijstortingen vanaf 1 januari 2015 worden bijgeschreven in subfonds Zeewind Nieuwe Parken. Automatische overboekingen van bestaande participanten die voorheen in Zeewind 1 bijstortten, worden eveneens bijgeschreven in Zeewind Nieuwe Parken.

Het is op dit moment niet mogelijk om de investeringen van Zeewind Bestaande Parken uit te breiden. Derhalve is het niet mogelijk extra participaties in dit subfonds uit te geven.

Bijstorten voor bestaande participanten
Participanten van Zeewind 1 zijn na de splitsing participant in zowel Zeewind Nieuwe Parken als Zeewind Bestaande Parken. Hierbij geldt de eerder genoemde verhouding van 20,0% Zeewind Nieuwe Parken en 80,0% Zeewind Bestaande Parken.

Meewind geeft deze participanten de mogelijkheid om hun participatie in Zeewind Nieuwe Parken uit te breiden tot een gelijke hoogte van hun participatie in Zeewind Bestaande Parken, zonder dat hier emissiekosten over geheven worden. Dit aanbod geldt tot 1 juli 2015, of tot het benodigde kapitaal van € 40 mln. bereikt is.

Concreet betekent dit dat bestaande participanten 60% van hun totale belegging –d.d. 1 januari 2015 – kunnen bijstorten, zonder dat zij hier 3% emissiekosten over betalen.

Bovenstaand voordeel, voor participanten van Zeewind Bestaande Parken, zal door onze bewaarder verwerkt worden bij het uitkeren van participaties.

Rekenvoorbeeld:
Een participant met een belegd vermogen van 10.000 euro in Zeewind 1 op 31 december 2014 heeft na 1 januari 2015 een belegd vermogen van 10.000 euro in Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande samen.
De belegging is als volgt verdeeld: Zeewind Nieuwe Parken: 2.000 euro; Zeewind Bestaande Parken: 8.000 euro.
Op basis van bovenstaande verdeling kan de participant 6.000 euro bijstorten in Zeewind Nieuwe Parken zonder dat hier emissiekosten over worden geheven.

 

Lees hier het prospectus van Zeewind Nieuwe Parken | Lees hier de essentiële beleggersinformatie van Zeewind Nieuwe Parken

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022