Toelichting koersontwikkeling 31 maart 2022 Groenfonds Regionaal Duurzaam en Energie Transitiefonds

Toelichting koersontwikkeling 31 maart 2022 Groenfonds Regionaal Duurzaam en Energie Transitiefonds

1 april 2022

In tegenstelling tot beursbeleggen of beleggen in crypto, waarbij de koers zeer afhankelijk is van mondiale ontwikkelingen, marktsentiment én vraag en aanbod, zijn de koersontwikkelingen binnen de fondsen van Meewind direct gekoppeld aan de ontwikkeling van de projecten en bedrijven waar het fonds in investeert. Ontwikkelen de investeringen zich positief, dan stijgt de koers en ontwikkelen de investeringen zich negatief, dan daalt of stagneert de koers.

 

Bij sommige ontwikkelingen vinden wij het belangrijk om u daarover uitgebreider te informeren dan alleen met een vermelding in uw kwartaalrapportage. Via deze extra toelichting informeren wij u dan ook graag over een koersdaling van Groenfonds Regionaal Duurzaam en een forse koersstijging van het Energie Transitiefonds per 1 april 2022.

 

Toelichting koersontwikkeling Groenfonds Regionaal Duurzaam

Na een eerdere gedeeltelijke afwaardering van het project Groen Gas Almere in oktober 2021 is de beheerder per 31 maart 2022 genoodzaakt om het project volledig af te waarderen. Als gevolg van deze afwaardering daalt de intrinsieke waarde van Groenfonds Regionaal Duurzaam per participatie per 31 maart 2022 met -1,9763%.

 

Groenfonds Regionaal Duurzaam investeerde sinds 2015 in Groen Gas Almere B.V. De onderneming exploiteert een biogasinstallatie waarmee uit diverse mestsoorten, organische afvalstromen en energiegewassen groen gas wordt geproduceerd. Ondanks herhaalde pogingen is het management van Groen Gas Almere er niet in geslaagd om de productie op niveau te krijgen. Daarom is er besloten het project aan een andere partij over te dragen.

 

Meewind heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden voor overname verkend, waarbij met verschillende partijen is gesproken. Uit gesprekken met gegadigden is duidelijk gebleken dat het groengasproject alleen levensvatbaar is door het te combineren met andere, grotere projecten. Daarom hebben we besloten het project over te dragen aan een Deens bedrijf dat al meerdere en veel grotere groengasprojecten onder beheer heeft. Bovendien heeft de nieuwe eigenaar ook de mogelijkheid om, naast het project in Almere, een nieuw project te bouwen en zo de schaal te vergroten.

 

Uiteraard betreuren we dat het niet gelukt is van Groen Gas Almere een succes te maken en dat deze afwaardering nu een feit is. De afwaardering zal ook een negatieve impact hebben op het resultaat van 2022. Maar Meewind beheert vanuit Groenfonds Regionaal Duurzaam nog tientallen andere projecten, waarvan een aantal momenteel ook beter presteert dan verwacht. Daarom blijft de meerjarige verwachting van het fonds onveranderd 3-4% op jaarbasis (exclusief het fiscale voordeel).

 

Toelichting koersontwikkeling Energie Transitiefonds

Het Energie Transitiefonds investeert in duurzame energiebedrijven, op dit moment in Greener, leverancier van mobiele batterijen, en (indirect) in Greenchoice, 100% groene energieleverancier in Nederland. De investering in Greenchoice weegt door de relatieve omvang zwaar in de portefeuille. Door het goede resultaat van Greenchoice over het jaar 2021 zien we per 31 maart een koersstijging van +4,78% in het Energie Transitiefonds.

 

Greenchoice heeft in 2021 een positief jaarresultaat behaald. Het coronajaar 2020 kende een aantal incidentele tegenvallers en was verlieslatend, waardoor het jaar 2021, in vergelijking, een veel beter resultaat kent. Greenchoice heeft in de jaren voor 2020 fors geïnvesteerd in groei door de overname van twee concurrenten en door duurzame investeringen in wind- en zonproductie. De integratie van de overnames is geheel afgerond en deze dragen nu structureel bij aan de winstgevendheid van de onderneming. Ook de realisatie van nieuwe duurzame opwek draagt bij aan de verdere winstgevendheid van de groep.

 

De dynamische markt voor gas- en elektriciteitsprijzen blijft een continu aandachtspunt en kan ook in 2022 invloed hebben op de mate waarin Greenchoice in staat is haar plannen en resultaten te realiseren. Het is de verwachting van de beheerder dat Greenchoice in 2022 de dividendbetaling zal hervatten.

 

Vragen?

We hopen u met deze extra toelichting voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze toelichting, dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen op 088-633 94 63 of e-mailen via [email protected].