Nieuwsbericht, 10 juni 2016
Verlaging subsidie toekomstige windparken België
Verlaging subsidie toekomstige windparken België

“Meer dan miljard euro minder voor windenergie op zee”, zo kopte De Standaard gisteren. De Belgische overheid heeft besloten de subsidie te verlagen van twee toekomstige offshore windparken, die de financial close nog niet hebben bereikt. Voor de drie parken waarin Meewind een belang heeft, blijven de bestaande subsidieafspraken intact.

Het artikel in de Belgische krant De Standaard licht toe hoe de Belgische overheid tot een compromis is gekomen over de verlaging van de ondersteuning van de windparken Norther en Rentel. Beide parken zullen nog in 2016 de financial close bereiken.

De subsidietermijn voor deze nieuwe parken wordt met een jaar ingekort, in ruil voor een verlenging van de concessievergunning van 20 naar 22 jaar. Door langer te exploiteren – zij het zonder ondersteuning – worden de verlaagde inkomsten gecompenseerd.

Afspraken Meewind-parken ongewijzigd
De vier reeds gebouwde of in aanbouw zijnde windparken voor de Belgische kust blijven volgens de bestaande, bij wet gegarandeerde, afspraken gesubsidieerd. Dit geldt onder meer voor de drie parken waarin Meewind een belang heeft, te weten Belwind, Northwind en Nobelwind.

offshore_belgie

Bron: www.elia.be

Ondersteuning onder druk
De drie parken die dit jaar nog geen financial close zullen bereiken maar al wel vergund zijn ­– te weten Seastar, Mermaid en Northwester II – zijn nog in onderhandeling met de Belgische overheid over de mate waarin zij ondersteund zullen worden.

De reden dat de ondersteuning van offshore windenergie in België onder druk staat is de oversubsidiëring van zonnepanelen en de daaropvolgende ‘Turteltaks’ om deze subsidie te bekostigen. Annemie Turtelboom, voormalig minister van Energie, heeft om deze omstreden forfaitaire energieheffing eind april haar ministerschap opgezegd.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test