Visie Regionaal Duurzaam 1 over 2015

24 december 2014

Het fonds Regionaal Duurzaam 1 van Meewind investeert in energieprojecten in de wijk. Bij deze projecten wordt groene energie lokaal opgewekt, op een duurzame manier en direct bij de gebruiker. Wie nu investeert profiteert nog van belastingvoordeel.

Geothermie: afronding eerste project
In 2014 heeft Meewind met het fonds Regionaal Duurzaam 1 de tijd genomen om de geothermiemarkt te leren kennen. Dit heeft geleid tot een eerste project op het gebied van geothermie. Het betreft het project Vierpolders in Brielle, dat naar verwachting deze maand de financial close bereikt.

In het glastuinbouwgebied Vierpolders gaan tuinders gebruikmaken van diepe aardwarmte, vanuit een bron op circa 2.200 meter diepte. Hiervoor worden twee putten geslagen; één om warm water uit de bodem te halen en één om het water terug te pompen.

Voor dit systeem, waarmee 17.000.000 m3 aardgas kan worden uitgespaard, is een investering nodig van ruim 20 miljoen euro. De initiatiefnemers van het project nemen een groot deel hiervan voor hun rekening. Regionaal Duurzaam 1 financiert het project met 2,7 miljoen euro aan eigen vermogen.

Meer projecten in 2015
Op dit moment zijn er in Nederland elf geothermische systemen in gebruik bij tuinders. De verwachting is dat geothermie op steeds grotere schaal zal worden toegepast. Regionaal Duurzaam 1 is dan ook voornemens om een groot deel van haar beschikbare vermogen te investeren in deze vorm van hernieuwbare energie.

Aardwarmte is een lokale en duurzame bron van energie, met zo goed als geen CO2-uitstoot. De geboorde putten nemen weinig ruimte in en bovendien is er geen sprake van geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving. Een ander voordeel is dat een geothermische bron goed regelbaar is en af te stemmen op de warmtevraag.

Geothermie is één van de goedkopere opties voor duurzame energie productie volgens de SDE regeling. De kosten van energie worden voor lange tijd stabiel en voorspelbaar wanneer de putten eenmaal operationeel zijn. Aardwarmte is wat betreft de productie onafhankelijk van externe omstandigheden, zoals weersomstandigheden of het seizoen. Door met Regionaal Duurzaam 1 te investeren in geothermie-projecten kunnen we grote stappen zetten in de verduurzaming van Nederland.

Fiscale groenstatus: stort deze maand voor uw aangifte over 2015
Regionaal Duurzaam 1 is een door de overheid erkend groenfonds. Dit betekent dat u als participant kunt rekenen op belastingkorting bij een persoonlijk vermogen vanaf 21.139 euro. Deze korting wordt over maximaal 56.420 euro geheven. U betaalt dan per saldo over het gestorte bedrag géén vermogensrendementsheffing van 1,2 procent.

Naast deze vrijstelling krijgt u als participant een heffingskorting van 0,7 procent over de waarde van de vrijgestelde belegging. Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. Dat is een totale belastingkorting van 1,9 procent.

Investeringen in Regionaal Duurzaam 1 die u deze maand nog doet, dus voor de peildatum van 1 januari, kunt u meetellen voor uw belastingaangifte over het jaar 2015.