Volg de bouw van Groen Gas Almere

26 mei 2016

De bouw van Groen Gas Almere, het project dat mede is gefinancierd door fonds Regionaal Duurzaam 1, is volop bezig. De voortgang van de bouw is online op de voet te volgen.

De totstandkoming van de biogasinstallatie – voorbereiding, bouw, afronding en opstartfase – duurt circa een jaar. De installatie aan de Hameiweg in Almere is naar verwachting in het derde kwartaal van 2016 volledig operationeel. Via een webcam op het bouwterrein kunt u per uur op de hoogte blijven van de vorderingen.

Van biomassa tot groen gas
Bij de installatie worden na oplevering diverse mestsoorten en organische afvalstromen omgezet in biogas, wat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Volgens de vergunning van dit project kan er jaarlijks 36.000 ton biomassa worden vergist. Dit levert 3,7 miljoen m3 groen gas op, goed voor een jaarlijkse besparing van CO2-uitstoot van circa 12.000 ton.

De 36.000 ton biomassa die jaarlijks wordt verwerkt, bestaat voor een deel (22.000 ton) uit mestsoorten, waaronder gescheiden varkens-, kippen- en kalver-mest. De overige 14.000 ton bestaat uit diverse organische afvalstromen en energiegewassen, waaronder circa 3.000 ton bermgrassen.

Rol Regionaal Duurzaam 1
Voor de ontwikkeling en realisatie van de installatie is Groen Gas Almere B.V. opgericht door initiatiefnemers Ludan Energy Overseas B.V. en Berkhof B.V.

Op 29 september 2015 heeft Regionaal Duurzaam 1 een belang van 20% verworven in de onderneming. Daarnaast heeft het Meewind-fonds een aandeelhouderslening en een achtergestelde lening verstrekt.

Bekijk de voortgang van de bouw op de volgende webpagina: Webcam Groen Gas Almere