OHVS and Skagarrak

Windparken zaaien

23 maart 2015

Het oogsten van wind mag dan een technisch hoogstandje zijn, het zaaien, de groei en het leven van windparken worden toch vooral bepaald door geld. De fysieke aspecten van een plan zijn goed te berekenen. We kennen de plekken met constante wind, een stabiele bodem en vaarroutes waarvoor een windpark niet in de weg staat. Daar is inmiddels al een keuze voor gemaakt door het kabinet en de andere landen rond de Noordzee.

Minder vanzelfsprekend zijn de financiële omstandigheden. Die kunnen veranderen tijdens de jaren van planning en de bouw, en die zullen dat zeker doen tijdens de twintig jaar of meer durende exploitatieperiode waarin een windpark produceert. Daarbij gaat het om heel veel geld. Het is dus van groot belang dat naast een gedegen technische kwaliteit ook robuuste financiële en juridische zekerheden de toekomst van windparken garanderen.

Vóór dat de financiers hun laatste handtekening zetten, moet er zekerheid zijn over tal van zaken die allemaal bij elkaar zorgen voor het functioneren, de kosten en de opbrengsten van een windpark.

Naast het hele proces van ontwikkeling en bouw van het park zelf, zijn er ook externe factoren die van invloed zijn op de prestatie van een windpark. Een van die externe risico’s die je wil afdekken zal bijvoorbeeld het plotseling inzakken van de elektriciteitsprijs zijn. Het bieden van een gegarandeerde minimumprijs door overheden biedt banken de zekerheid die ze nodig hebben om in te stappen. Dat gebeurt dan vaak op basis van ‘non-recourse’ financiering, wat zoveel betekent als dat de lening van de banken wordt terugbetaald uit de opbrengst van de windmolens en dat uitsluitend de installaties zelf onderpand zijn. De bank kan in geval van problemen nooit beslag leggen op eigendommen van de deelnemende partijen, wat weer bijdraagt aan de zekerheid voor investeerders en financiers.

Daarnaast zijn er de materiële risico’s van schade aan de installaties, bij voorbeeld door extreem weer, aanvaring door schepen, defecten of voortijdige slijtage. Die worden uiteraard goed verzekerd bij sterke partijen.

Omdat het om grote bedragen gaat, wordt de financiering vrijwel altijd gedragen door consortia van een aantal grote en financieel sterke partijen, investeerders en banken. Die onderhandelen met overheden over locaties, de aanleg van en toegang tot infrastructuur om de stroom op het net aan te sluiten, en over garanties voor de afnameprijs van de stroom. En ze onderhandelen met de turbinebouwers en aannemers over de uiteindelijke prijs van het park. Zijn die afspraken gemaakt en is iedereen akkoord, dan is een belangrijke mijlpaal bereikt. In vaktermen wordt dat de ‘financial close’ genoemd. De financiering is rond, de bouw kan beginnen.

Voor het nieuwe windpark Nobelwind staat de financial close voor de deur.

Links:

Door de regering aangewezen gebieden voor windparken op zee
Overzicht van factoren die een rol spelen bij de beslissing om een windpark op te richten