Nieuwsbericht, 19 november 2019
Wocozon: “Laat sociale huurders ook meeprofiteren”
Wocozon: “Laat sociale huurders ook meeprofiteren”

Meewind investeert al jarenlang in Wocozon, de grootste aanbieder van zonnepanelen in de sociale huursector. “Wij zijn voor een inclusieve energietransitie”, stelt Rosalinde Klein Woolthuis, manager duurzame innovatie bij Wocozon. “Iedereen moet kunnen profiteren van de energietransitie – ook sociale huurders. Deze groep wil graag een steentje bijdragen. We merken dat het draagvlak groeit.”

Dat zag Klein Woolthuis bij een recent project voor een woningcorporatie. “Namens de corporatie gingen we een wijk van zonnepanelen voorzien. Daarbij moeten bewoners instemmen met plaatsing van de panelen op hun dak. Voorheen was het soms lastig om huurders te enthousiasmeren. Nu zei 90% van de huurders gelijk: ja, ik wil zonnepanelen op mijn dak. Mensen die soms aan de rand van de samenleving worden gepositioneerd willen ook meedoen met de energietransitie. Dat maken wij graag mogelijk.”

Meters maken
Meer mensen betrekken. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Wocozon. “Nederland telt 2,4 miljoen sociale huurwoningen”, aldus Klein Woolthuis. “In 2025 willen we 120.000 woningen hebben verduurzaamd.” Dat is slechts 5% van het totale aantal sociale huurwoningen. “Het potentieel is dus enorm.”

Op dit moment staat de teller voor Wocozon op 11.000 verduurzaamde woningen. “We hebben een installatiecapaciteit van duizend woningen per maand. We willen meters maken.” Dat kan dankzij een vruchtbare samenwerking met woningcorporaties.

Warmte oogsten
Veertig corporaties hebben zich inmiddels aangesloten bij Wocozon. “Wij ontzorgen de corporaties bij de financiering, installatie en monitoring van zonne-installaties. Wij hebben de kennis, zodat de corporaties niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Door de massa hebben we bovendien inkoopkracht.”

Naast de productie van duurzame zonnestroom heeft Wocozon nog een andere ambitie. “We willen ook warmte van de daken gaan oogsten. Verwarming en warm water bepaalt maar liefst 80% van de energievraag van een huishouden.” Plaatsing van warmtepanelen (PVT) onder de zonnepanelen kan naar verwachting een gasbesparing opleveren van 60%, stelt Klein Woolthuis.

“We draaien momenteel een pilot om te kijken of PVT voldoende rendement oplevert om het financierbaar te maken. Het zou mooi zijn als we de warmtepanelen op dezelfde manier kunnen uitrollen als de zonnepanelen.”

Voetbal of muziekles
Wocozon is een van de snelst groeiende non-profitorganisaties van Nederland. “Wij dóen waar andere mensen over praten. Wij zorgen dat sociale huurders kunnen meedoen met de energietransitie. Technisch kan het. Dus laten we het dan met z’n allen mogelijk maken.”

De inspanningen van Wocozon leveren op meerdere vlakken winst op. Zo kunnen corporaties labelstappen maken. Daarnaast zorgt de plaatsing van zonnepanelen voor meer werkgelegenheid, milieuwinst en lagere lasten voor een kwetsbare groep. “Een gezin in een sociale huurwoning kan jaarlijks tussen de 160 en 300 euro besparen. Dat zorgt voor extra financiële ruimte, waardoor hun kind misschien wél op voetbal of muziekles kan.”

Steun van Meewind
Op de rol van de overheid is Klein Woolthuis kritisch. “De regering gaat de salderingsregeling voor zonnepanelen herzien. Terwijl de subsidies voor bedrijven groeien, wordt de financiële steun voor particulieren afgebouwd tot 2030. Wij vinden dat de overheid juíst de gewone burger moet ondersteunen.”

Hoe minder overheidssteun, hoe belangrijker de rol van andere partners en partijen. “We zijn heel blij met de steun van de Bank Nederlandse Gemeenten, Stichting DOEN en uiteraard Meewind,” besluit Klein Woolthuis. “De euro’s van Meewind-participanten worden bij ons waardevol belegd. Wij bieden een grote groep kwetsbare Nederlanders financieel voordeel door zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Zo kunnen ook de sociale huurders bijdragen aan de energietransitie. Dan behoud je draagvlak.”

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022