ONDERTEKENING FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN WOCOZON, BNG BANK EN MEEWIND OP 26 JUNI 2018. V.L.N.R. RAYMOND VAN HOOFT - WOCOZON, JOHAN SWAGER - MEEWIND, CHANTAL PUTKER - BNG BANK EN ROLAND VAN DER KLAUW - WOCOZON

Wocozon passeert de € 50 miljoen aan financiering

3 juli 2018
Stichting Wocozon heeft een nieuwe financieringsfaciliteit van BNG Bank en Meewind verkregen. De financiering draagt bij aan het realiseren van de groene ambitie van Wocozon: in 2025 is vijf procent van alle sociale huurwoningen in Nederland door Wocozon voorzien van zonnepanelen. Dit staat voor 120.000 woningen die gezamenlijk 1 miljoen zonnepanelen hebben.

Substantiële Groei

Wocozon voorziet dit jaar woningen van een groot aantal woningcorporaties van zonnepanelen, met een tempo van zo’n 500 -1.000 woningen per maand, verspreid over Nederland. Met deze financieringsronde is Wocozon in staat om substantieel te groeien in omvang en ambitie: in 2025 is vijf procent van alle sociale huurwoningen in Nederland door Wocozon voorzien van zonnepanelen. Dat zijn 120 duizend woningen met samen 1 miljoen zonnepanelen.

Financiering

De volledige financiering door BNG Bank, Meewind en regionale energiefondsen wordt door Stichting Wocozon aangewend voor de plaatsing van zonnepanelen op woningen van woningcorporaties. Daarnaast wordt er beperkt financiering aangetrokken voor het operationele proces en de voorraad.
Om aan de toenemende vraag van woningcorporaties te voldoen en ook in de toekomst over voldoende onderpand voor de installaties van Wocozon te beschikken, zal uiterlijk 2019 een volgende financieringsronde volgen.

Zeggenschap woningcorporaties

Bij Stichting Wocozon hebben woningcorporaties de volledige zeggenschap en kunnen dus zelf kiezen qua financiering.
Zo kunnen corporaties zelf zorgen voor financiering en daarmee profiteren van het inkoopvoordeel dat Wocozon biedt. In dat geval verzorgt Wocozon het installatiewerk, de monitoring en het servicebeheer.
Ook kan de volledige financiering door Wocozon worden geregeld, zodat de corporaties hun bezit kostenneutraal kunnen verduurzamen. Via de servicekosten, die deels worden aangewend voor aflossing van financiering, nemen huurders de op eigen dak opgewekte stroom af van de corporatie. Dit levert, naast duurzaam geproduceerde energie, ook een financieel voordeel voor de huurders op.

In toenemende mate maken ook corporaties die zelf financieren gebruik van de unieke positie van Stichting Wocozon. Het voordeel dat Wocozon biedt is dat zij geen winstdoelstelling heeft maar als maatschappelijk doel heeft om zelf opgewekte zonnestroom bereikbaar te maken voor zo veel mogelijk huurders. Daarnaast biedt Wocozon de oplossing bij vooraf gefinancierde zonnepanelen op nieuwbouw. Enerzijds accepteert de maatschappij het niet meer als een nieuw dak niet optimaal wordt benut voor het opwekken van duurzame energie, anderzijds zijn corporaties gebonden aan een stichtingskostenplafond.

Met Wocozon is zonne-energie ook voor bewoners van sociale huurwoningen eenvoudig, duurzaam en voordelig.

Bronnen:
BNG: ‘WOCOZON PASSEERT € 50 MILJOEN AAN FINANCIERING’
Wocozon.nl: ‘Wocozon passeert de € 50 miljoen aan financiering’