Nieuwsbericht, 25 februari 2019
Biogasinstallatie Hensbroek failliet
Biogasinstallatie Hensbroek failliet

De rechter in Haarlem heeft op 16 januari het faillissement uitgesproken over de groengascentrale BioGast Agro Hensbroek.

De centrale, waarin Meewind een belang heeft, zou jaarlijks meer dan 3 miljoen kubieke meter groen gas uit reststromen gaan produceren. Het gas zou vervolgens worden geleverd aan het aardgasnet. In de praktijk bleek het onmogelijk om binnen de milieuvergunning van de gemeente voldoende organisch afval aan te voeren om de vergistingsinstallatie rendabel te laten draaien.

BioGast Agro heeft geprobeerd om met de gemeente en de omwonenden afspraken te maken over de aanvoer van voldoende reststromen, maar het is uiteindelijk helaas niet gelukt om tot een vergelijk te komen.

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind heeft haar tien procentsbelang in en enkele achtergestelde leningen aan Biogast Agro Hensbroek in december en begin januari volledig afgewaardeerd. De verdere afwikkeling van het faillissement ligt bij de curator.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test