Koersupdate april 2020

1 april 2020

Binnen drie van onze fondsen zijn de afgelopen maand ontwikkelingen geweest die een negatieve invloed op de koers hebben gehad. Wij lichten u in dit bericht graag kort toe waarom de intrinsieke waarde van de fondsen Zeewind Bestaande Parken, Groenfonds Regionaal Duurzaam en Energie Transitiefonds de afgelopen maand licht gedaald zijn.

Zeewind Bestaande Parken: onderhoudscampagne aan wieken
Aan het eind van dit jaar is Belwind 10 jaar in gebruik. In voorbereiding op de volgende 10 jaar productie van duurzame elektriciteit wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de 165 wieken van de 55 V90 windturbines.

Stuk voor stuk geïnspecteerd
Bij dit grote onderhoud worden de wieken stuk voor stuk van de turbine getakeld en aan boord van het onderhoudsschip – in een tent – opgesteld. Hier vindt een volledige inspectie plaats.
De technici van MHI-Vestas, leverancier en onderhoudsbedrijf van de windturbines, en van Parkwind, operator van het windpark, inspecteren het oppervlak van de wieken tot op de vierkante centimeter. Indien nodig worden beschadigingen aan het oppervlak en onderliggende structuur gerepareerd. De meeste beschadigingen aan de wieken zijn een gevolg van bliksem. Door blikseminslag wordt op het oppervlak een kleine beschadiging zichtbaar waarbij onder de oppervlakte in sommige gevallen reparatie nodig is om verdere schade te voorkomen.
Inspectie en reparatie wordt nauwkeurig en zorgvuldig uitgevoerd zodat alle wieken voorbereid zijn op de volgende 10 jaar productie.

Anders dan bij periodieke inspectie met drones of door een offshore technicus die langs de wieken abseilt kunnen nu alle stukken van het oppervlak grondig geïnspecteerd worden en kan verf bij twijfel weggeschuurd worden voor uitgebreid onderzoek.

Kosten
Een groot deel van de kosten voor reparatie vallen onder het lopende onderhoudscontract met MHI-Vestas. Er zijn daarnaast ook schades die hier niet onder vallen en die voor rekening van Belwind zelf opgelost worden.
Omwille van toekomstbestendigheid van het windpark en het feit dat de wieken nu stuk voor stuk goed voor onderhoud beschikbaar zijn is besloten ook deze kosten nu te maken. Bij eventueel uitstel van onderhoud dienen de betreffende wieken immers opnieuw van de turbines getakeld te worden. Hierbij moet dan opnieuw een geschikt schip gehuurd worden en wordt de turbine die één of meerdere wieken mist opnieuw uit productie gehaald.

Financiën 2019 afgerond
Afgelopen maand heeft het management van Belwind de cijfers over 2019 afgerond en gepresenteerd. Omdat het in de laatste maanden van 2019 veel minder heeft gewaaid dan verwacht in de windmodellen zijn de inkomsten over 2019 achtergebleven bij de verwachting. De mindere inkomsten over de laatste maanden van 2019 zijn overigens gecompenseerd door hogere inkomsten in de eerste maanden van dit jaar.
Door de onderhoudscampagne heeft het park dit kwartaal extra kosten gemaakt die zich, samen met de lagere inkomsten over 2019 in de maand maart vertalen in een daling van de intrinsieke waarde van Zeewind Bestaande Parken.

Groenfonds Regionaal Duurzaam: afboeking Aardwarmteproject
Ook het Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft afgelopen maand een bescheiden waardedaling ondervonden. De reden hiervoor is dat geothermieproject Californië Lipzig Gielen (CLG) sinds eind augustus 2018 stil ligt. Oorzaak hiervan is het optreden van seismiciteit (beving) op 6 km diepte. Bij een geothermieproject wordt er diep in de aarde geboord waardoor er gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijk warmte. Dit bespaart een enorme hoeveelheid aardgas waarmee we in Nederland gewend zijn om te verwarmen.

De bron van CLG zelf is op 2,5 km diepte. Volgens Staatstoezicht op de Mijnen is er onvoldoende wetenschappelijke informatie voorhanden om de put weer op te starten. Er worden momenteel plannen gemaakt om het project een andere focus te geven (monitoring en productie), maar momenteel is niet aan te geven of een herstart met andere focus succesvol zal zijn. Daarom wordt nu een afwaardering naar 1 euro in de boeken verwerkt, totdat het nieuwe perspectief meer realiteitswaarde zal verkrijgen.

Deze afwaardering wordt nu in een keer genomen in het fonds en verklaart dus een lichte daling.

N.B. Californië Lipzig Gielen bevindt zich vlakbij een onderaardse breuklijn, een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijke geologische situatie. Het voorkomen van seismische activiteit bij dit project wordt hierdoor verklaard. De andere aardwarmteprojecten waar Groenfonds Regionaal Duurzaam bij betrokken is bevinden zich niet in de buurt van breukvlakken.

Energie Transitiefonds: waardering beleggingen ongewijzigd
Energie Transitiefonds belegt – anders dan de andere fondsen – niet in energieprojecten maar in duurzame energiebedrijven. Zoals eerder aangegeven heeft het coronavirus, voor zover we nu kunnen zien, nog geen effect gehad op de beleggingen van het fonds. Gezien de onzekere periode, en de onbekende duur hiervan, kan nu niet gezegd worden of de uitbraak van het coronavirus in de toekomst wel invloed zal hebben op deze bedrijven, zowel in negatieve als in positieve zin. Daarom houdt de beheerder vast aan de waardering van afgelopen maand. Door de lopende fondskosten laat het fonds over afgelopen maand wel een minimaal negatief resultaat zien.