Nieuwsbericht, 02 december 2016
Ontvang tot 2,32% belastingvoordeel met een belegging in groenfonds Regionaal Duurzaam 1
Ontvang tot 2,32% belastingvoordeel met een belegging in groenfonds Regionaal Duurzaam 1

Regionaal Duurzaam 1 is een door de overheid erkend groenfonds. Dit betekent dat u, als participant, recht heeft op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een heffingskorting voor uw groene belegging.

Bovengenoemde vrijstelling en korting worden verleend over persoonlijk vermogen dat op 1 januari, de peildatum van de Belastingdienst, in een groenfonds is belegd. Het belastingvoordeel wordt gegeven over een belegd vermogen van maximaal € 57.385.

Wilt u over 2017 optimaal profiteren van een fiscaal voordeel? Dan kan het interessant zijn om uw belegging in fonds Regionaal Duurzaam 1 vóór 31 december a.s. uit te breiden.

Wat is uw voordeel?
Als participant in Regionaal Duurzaam 1 ontvangt u een belastingvoordeel over uw vermogen dat in box 3 belast wordt en in het fonds is belegd. Het belastingvoordeel betreft een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een heffingskorting over het belegde bedrag.

Heffingskorting: 0,7%
De heffingskorting blijft voor 2017 ongewijzigd (0,7%).

Vrijstelling vermogensrendementsheffing: max. 1,62%
Voor de vermogensrendementsheffing wordt in 2017 een schijventarief geïntroduceerd, met per schijf een eigen belastingpercentage. Over de eerste € 25.000 persoonlijk vermogen wordt geen belasting geheven. U kunt deze vrijstelling van € 25.000 alleen verruimen door te beleggen in een groenfonds. De rendementsbelasting waarvoor u vrijstelling kunt ontvangen, kan hierdoor oplopen tot 1,62% (schijf 3).

Tabel: persoonlijk vermogen en schijventarief

OndergrensBovengrensRendementsbelasting
€ 0€ 25.0000% (Heffingsvrij vermogen)
Schijf 1€ 25.001€ 100.0000,86%
Schijf 2€ 100.001€ 1.000.0001,38%
Schijf 3€ 1.000.0011,62%

 

Totaal belastingvoordeel: max. 2,32%
Door een (extra) bedrag te beleggen in een groenfonds kan het heffingsvrije vermogen uitgebreid worden. Zodoende wordt – dankzij de vrijstelling voor groene beleggingen – het vermogen in de hoogste schijf waarin u belast wordt met datzelfde bedrag verlaagd. Het totale belastingvoordeel bij een belegging in een groenfonds kan zo oplopen tot 2,32%. Dit is de heffingskorting van 0,7%, plus een vrijstelling van de rendementsbelasting van maximaal 1,62%.

Wat is het maximale vrijgestelde vermogen?
Heeft u vermogen belegd in een groenfonds? Dan is het maximale vrijgestelde vermogen in box 3 per belastingplichtige € 25.000 + € 57.385 = € 82.385. Bij fiscaal partnerschap is dit maximaal € 50.000 + € 114.770 = € 164.770.

Meer informatie over de vrijstelling
Kijk hiervoor op Belastingdienst.nl – Groene beleggingen

Meer informatie over de projecten van Regionaal Duurzaam 1
Kijk hiervoor op Meewind.nl – Regionaal Duurzaam 1

Voor de jaarwisseling geregeld
De Belastingdienst maakt op 1 januari 2017 de balans op. U heeft dus nog tot het einde van dit jaar om bij te storten in fonds Regionaal Duurzaam 1. U profiteert dan niet alleen van belastingvoordeel in 2017, maar draagt tevens bij aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Fonds Regionaal Duurzaam 1 geeft, als uitzondering op de regel, participaties uit op 31 december van elk jaar – in plaats van op 1 januari van het volgende jaar. Zodoende bent u ervan verzekerd dat een storting die uiterlijk op 30 december 2016 op de rekening van het fonds is ontvangen, wordt meegenomen in de aanslag van de Belastingdienst over 2017.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test