Ontwikkelingen Nobelwind en presentaties in de regio

26 maart 2015

Beleggen in Nobelwind voor financial close 

De financial close van Nobelwind, het moment waarop alle contracten met aandeelhouders, leveranciers en externe financiers getekend worden, is gepland in oktober 2015. Concreet betekent dit voor Zeewind Nieuwe Parken en haar participanten dat op dat moment de volledige investering van het fonds beschikbaar dient te zijn.

Overweegt u om uw participatie in dit project uit te breiden? Dan willen wij u er hierbij op wijzen dat beleggen in Nobelwind na het bereiken van financial close niet langer mogelijk kan zijn. De komende maanden staat het fonds open voor nieuwe participanten en uitbreiding van huidige participaties.

Verhouding van aandelen Nobelwind 
Meewind heeft met subfonds Zeewind Nieuwe Parken 19,9% van de ontwikkelrechten van Nobelwind in handen. Dit aandeel geeft logischerwijs recht op 19,9% van het gerealiseerde project, mits aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden.

De investering die gedaan dient te worden om deze 19,9% eigendom in het gerealiseerde project te behouden bedraagt circa 40 miljoen euro. Indien wij niet aan deze investering kunnen voldoen zijn wij genoodzaakt ons belang in het project te verkleinen.

Wilt u weten hoe het fonds zich ontwikkelt in aanloop naar de financial close? Op de pagina ‘Nadere toelichting rendement en risico’ geven wij elke maand een update van het fondsvermogen en de ontwikkeling van Nobelwind.

Presentaties in de regio 

Wij zullen in de komende maanden op verscheidene locaties in het land presentaties verzorgen voor bestaande participanten en geïnteresseerden. Indien u een van deze presentaties wenst bij te wonen, verzoeken wij u het formulier op onze website in te vullen. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de presentaties bij u in de regio. Wanneer er veel animo in een bepaalde regio is zullen wij daar in de organisatie van de presentaties rekening mee houden.