Zonnedak Sunrock

Partners Meewind in top 3 bij voorjaarsronde SDE+

18 november 2019

Afgelopen week is de balans opgemaakt van de voorjaarsronde 2019 van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De top 3 in de categorie ‘zon’ bestond uit drie goede bekenden van Meewind, te weten Sunrock, Sunvest en Rooftop Energy. Meewind verschaft alle drie de partijen financiering voor de uitrol van hun projecten.

Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen subsidie aanvragen voor duurzame projecten in het kader van de Stimulering Duurzame Energieproductie. Bij de SDE+ voorjaarsronde van dit jaar zijn in totaal 4.738 zonnestroomprojecten goedgekeurd met een vermogen van ruim 2,5 gigawattpiek. De maximale subsidie die aan de alle projecten gezamenlijk over hun gehele looptijd kan worden uitgekeerd bedraagt € 3,9 miljard.

Sunrock grote winnaar
Sunrock kwam uit de bus als de grote winnaar van de voorjaarsronde 2019. Het bedrijf verkreeg voor ruim 209 megawattpiek beschikkingen, verdeeld over 73 projecten. Sunvest (80,0 megawattpiek) en Rooftop Energy (67,5 megawattpiek) completeren de top 3.

“We zijn heel trots dat de top 3 bestaat uit partijen waarmee wij samenwerken”, aldus Derck Truijens, fondsadviseur bij Meewind. “Het doel van Meewind is het versnellen van de energietransitie. Vanuit Groenfonds Regionaal Duurzaam investeren we in zonnedaken en -parken. Meewind wil haar positie in zon de komende tijd fors uitbreiden en staat open voor samenwerking met andere marktpartijen in de sector.”

Koploper
Ook KiesZon, een 100% dochterbedrijf van Greenchoice, is een van de koplopers van de voorjaarsronde met 54,0 megawattpiek aan beschikkingen. Truijens: “Energie Transitiefonds belegt in Energie Concurrent, houder van 70% van de aandelen van energieleverancier Greenchoiceen daarmee ook KiesZon. Mooi om te zien dat dit bedrijf een grote bijdrage levert aan de productie van schone zonne-energie in Nederland.”

Extra SDE+ ronde
Om de klimaatdoelen te behalen heeft minister Wiebes voor voorjaar 2020 een extra ronde aangekondigd van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Hiervoor wordt budget gebruikt dat in 2019 niet is benut. Dit bedrag, zo verwacht minister Wiebes, zal liggen tussen de € 1,5 en 2 miljard. De subsidieronde wordt eind maart opengesteld.

“Wij zijn blij dat de overheid een extra impuls geeft aan duurzame projecten”, aldus Truijens. “Maar we willen meer, we willen sneller. Daarom blijft Meewind duurzame bedrijven en projecten ondersteunen, onder meer op het gebied van zonne-energie.”

Lees de analyse van de voorjaarsronde SDE+ bij Solar Magazine

Financiering door Meewind
Meewind verstrekt risicokapitaal aan initiatiefnemers van (portefeuilles) van zonnedaken en -parken vanaf € 500.000. Heeft u ook interesse in financiering door Meewind? Dan kunt u contact opnemen via financiering@meewind.nl of 088-633 94 63.