Nieuwsbericht, 28 februari 2019
Rendementen Meewind-fondsen over 2018
Rendementen Meewind-fondsen over 2018

De drie fondsen van Meewind die heel 2018 operationeel waren, kenden afgelopen kalenderjaar een positief rendement. Alle drie leverden ze een forse CO2-besparing en beleggingsrendement voor de participanten op.

 

Groenfonds Regionaal Duurzaam2018
Rendement:3,42%
Uitgekeerd per participatie:€ 41,-

 

Met het Groenfonds Regionaal Duurzaam participeert Meewind in lokale projecten voor de opwekking van groene energie via zon en wind, groengas, geothermie en warmte -en koudeopslag.

De vraag naar participaties in het fonds was mede vanwege de status van ‘Groene beleggingsinstelling’ en het daaraan gekoppelde fiscale voordeel zo groot, dat de uitgifte in december is stopgezet. Participanten kunnen hun stukken nog wel verkopen en naar verwachting zal het fonds in de loop van 2019 weer nieuwe participaties kunnen uitgeven.

 

Fonds Zeewind Nieuwe Parken2018
Rendement:7,54%
Uitgekeerd per participatie:€ 480,-

 

Met het fonds Zeewind Nieuwe parken participeert Meewind in het park Nobelwind. Dit nog jonge park voor de Belgische kust is sinds het voorjaar van 2017 operationeel. De 50 windmolens leveren stroom voor 185.000 huishoudens. Meewindfonds Zeewind Nieuwe Parken heeft 19,91% van de aandelen in Nobelwind. Het windpark bespaart, in verhouding met niet-duurzaam geproduceerde elektriciteit, 197.000 ton CO2 per jaar.

 

Fonds Zeewind Bestaande Parken2018
Rendement:9,46%
Uitgekeerd per participatie:€ 195,-

 

Dit fonds heeft belangen in de offshore windparken Belwind 1 en Northwind. De 127 windturbines van beide parken draaien volop en leveren duurzame stroom aan 410.000 huishoudens. Met een rendement van bijna 10 procent presteerde het fonds in 2018 aan de bovenkant van de verwachting.  De jaarlijkse CO2-besparing van de windparken Belwind 1 en Northwind ten opzichte van fossiele energie bedraagt 410.000 ton.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test