Nieuwsbericht, 21 september 2016
Voortgang bouw Nobelwind en ontwikkelingen Europese offshore windmarkt
Voortgang bouw Nobelwind en ontwikkelingen Europese offshore windmarkt

De afgelopen periode waren er enkele interessante ontwikkelingen op het gebied van offshore wind. In deze nieuwsbrief lichten we deze graag nader toe.

Allereerst leest u meer over de voortgang van de bouw van ons eigen park Nobelwind. Vervolgens gaan we in op opvallende (prijs)ontwikkelingen binnen de Europese offshore markt en de rol van Meewind.

Voortgang bouw Nobelwind: mijlpaal bereikt
Er zijn twee belangrijke stappen gezet in de bouw van Nobelwind. Afgelopen week is het Offshore High Voltage Station succesvol geplaatst (zie foto) en vandaag is de laatste fundering – monopile plus transition piece – geïnstallerd. Het hoogspanningsstation, dat circa 43 kilometer uit de kust is verrezen, zal de stroom naar land transporteren.

Offshore High Voltage Station van Nobelwind
Afbeelding: Offshore High Voltage Station van Nobelwind – Turbine op achtergrond hoort bij Belwind.

Deze stroom wordt – na oplevering van het park – opgewekt door in totaal vijftig Vestas V112-turbines van elk 3,3 MW. Alle 51 funderingen (50 turbines + 1 Hoogspanningsstation) zijn sinds vandaag gereed. Tot op heden verloopt de gehele bouw van Nobelwind volgens planning en binnen budget.

Ontwikkeling Europese offshore windmarkt: een nieuw prijspeil
In juli jl. heeft het Deense Dong Energy de tender gewonnen voor de offshore kavels Borssele 1 en 2. Het winnende bod bedroeg 7,27 cent per kWh, exclusief kosten voor het net op zee. “Een prijsdoorbraak voor wind op zee”, zo reageerde minister Henk Kamp van Economisch Zaken.

Al leek bij het lage bod van Dong eerder sprake te zijn van een uitschieter dan van een nieuw prijspeil voor wind op zee. Het bod van Dong was dusdanig veel lager dan het vooraf aangegeven maximum van 12,4 cent per kWh dat het werd gezien als een ongeloofwaardige stap in de prijsontwikkeling.

Uit recente Europese ontwikkelingen blijkt echter dat er toch sprake is van een nieuwe standaard. Op 12 september jl. volgde namelijk opnieuw een laagterecord voor de kostprijs van wind op zee. In Denemarken won het Zweedse Vattenfall de tender voor de parken Vesterhad Syd en Vesterhav Nord, met een bod van 6 cent per kWh. Dit bod is exclusief transmissiekosten – en daarmee vergelijkbaar met de scherpe prijs van Dong Energy.

Dit tweede scherpe bod in korte tijd toont aan dat Borssele geen uitschieter was. We kunnen concluderen dat de offshore windmarkt in versneld tempo volwassen wordt. De techniek voor windparken op zee is hard op weg om zelfstandig – zonder subsidie – te bestaan.

Om bovenstaande in perspectief te plaatsen: Onze eigen windparken, Belwind 1 (2010) en Nobelwind (2015) ontvangen respectievelijk 10,7 cent en 9,55 cent subsidie per kWh bovenop de actuele elektriciteitsprijs.

De rol van Meewind: pleiten voor burgerdeelname
Windparken op zee spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van Nederland. Al tien jaar zet Meewind zich in om de realisatie van nieuwe offshore windparken hoog op de politieke agenda te krijgen. Ons speerpunt momenteel: zorgen dat burgers kunnen deelnemen in deze nieuwe offshore windparken. Daarom hebben wij de overheid – in de persoon van minister Kamp – per brief gevraagd om dit als randvoorwaarde bij de aanbestedingen op te nemen.

Daarnaast kijken wij actief naar mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van nieuwe parken. Dit doen we met meerdere partijen; met partners waarmee we al eerder projecten hebben gerealiseerd, maar ook met potentiële nieuwe partners.

Kortom, Meewind is – net als de Europese offshore windmarkt – volop in beweging. We houden u uiteraard op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test