Versnellers energietransitie

Leap24 en Greenchoice

Met ons Energie Transitiefonds investeert Meewind in twee bedrijven die vooroplopen in duurzame energieoplossingen: Leap24 en Energie Concurrent, houder van 70% van de aandelen van Greenchoice. Op deze pagina hun track records en ambities voor u op een rij.

Doe mee vóór 1 januari; dan worden er weer nieuwe participaties uitgegeven.

Naar het Energie Transitiefonds

Greenchoice

Grootste groene energieleverancier

Greenchoice is met ruim 600.000 klanten de grootste groene energieleverancier van ons land. Ze leveren 100% groene stroom aan zowel particuliere als zakelijke klanten. 

Haar groei-ambitie is helder: op naar 700.000 klanten in 2025. Ook haar missie staat als een huis: bouwen aan een energietransitie die niet alleen voor iedereen is, maar ook van iedereen.

100% van Nederlandse bodem

Doel van Greenchoice was om in 2025 100% van de door hun geleverde energie direct in te kopen bij Nederlandse groene stroom-producenten. Een doelstelling die ze al in 2022 wisten te behalen.

Dat was sowieso een goed jaar voor Greenchoice: met zonnestroomontwikkelaar KiesZon installeerden ze het 1 miljoenste zonnepaneel op een dak in Bleiswijk. En in april 2022 installeerde Greenchoice hun 1e thuislader. Van de laadpas die Greenchoice introduceerde, zijn er inmiddels 4.000 in gebruik. Dit jaar wordt het eerste laadplein voor elektrisch vervoer opgeleverd. Veelbelovende stappen.

Ook nam Greenchoice een aandeel in de Saman Groep. Een bedrijf dat o.a. zonnepanelen en warmtepompen installeert. Onmisbare handen in de energietransitie!

Platform voor Klimaatpositiviteit

Greenchoice is zo meer dan alleen een energieleverancier. Met hun ‘Platform voor klimaatpositiviteit’ helpt ze klanten verduurzamingsstappen zetten, in de breedste zin. Ze bouwt de komende jaren in volle vaart aan haar Platform voor Groene Keuzes en verbreedt zo haar rol naar die van aanjager van duurzame energietoepassingen. Dat betekent een bredere doelgroep, meer diensten, meer producten en meer partnerships: een katalysator voor groei.


“De energietransitie moet
voor én van iedereen zijn.
Zo doen we dat.”

CEO van Greenchoice Coen de Ruiter


Ga er nu voor

Dat kan via ons Energie Transitiefonds. Dat betekent naast een duurzame investering in de energietransitie, ook een mooi rendement. Mee-investeren via ons Energie Transitiefonds betekent:

  • Investeren in Greenchoice & Leap24
  • Historisch rendement Energie Transitiefonds: 6,59%*
  • Jaarrendement Energie Transitiefonds 2023: 14,40%**
  • Liquiditeitsrisico, duurzaamheidsrisico en kredietrisico
  • 1 januari nieuwe uitgifte participaties

* In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het historisch rendement is het gemiddelde rendement over de afgelopen 60 maanden (peildatum april 2024). Een fonds als deze is naar zijn aard illiquide. Het kan voorkomen dat er onvoldoende geld is om lopende betalingen, o.a. aan kredietnemers, deelnemingen of uittredende participanten te kunnen verrichten.
** Het year-to-date-rendement 2023 is het behaalde rendement van het fonds dit jaar (vanaf 1 januari). Op meewind.nl ziet u de volledige historische ontwikkeling van het fonds.

Leap24

Onmisbare schakel in CO2-vrij transport

Leap 24 bouwt sinds 2021 aan een duurzaam netwerk van snellaadstations bedoeld voor onze transportsector. Deze stations in en om de grotere steden zijn een belangrijke sleutel in het verduurzamen van bestel- en vrachtverkeer.

Al in 2025 gaan 30 Nederlandse steden emissievrije-zones hanteren. Voldoende snellaadlocaties zjin onmisbaar in de overstap naar elektrisch bezorgen. Leap24 maakt het mogelijk.

Momentum

De ambitie van Leap 24? Een basisnetwerk in heel Noord- en West-Europa. Concreet: meer dan 200 snellaadplekken in Nederland in 2026. Ze zijn goed op weg. As we speak worden de eerste locaties in Engeland en Duitsland voorbereid. En ook in Nederland wordt er druk doorgebouwd. Afgelopen kwartaal alleen al opende Leap24 3 nieuwe locaties, met in totaal 20 nieuwe laders. Grote stappen. En écht nodig.

Toenemende vraag

Al in 2025 worden dieselvrachtwagens uit veel steden geweerd. En in 2030 moet CO2-uitstoot door vrachtverkeer zo’n 30% naar beneden. Elektrificatie is de toekomst voor alle stadslogistiek, van taxi tot e-truck die de supermarkten in stadscentra bevoorraden. Maar ook: de 1 miljoen bestelbussen die iedere dag bij mensen thuis pakjes bezorgen. De vraag naar laden neemt de komende jaren dus exponentieel toe, in het bijzonder in en rond steden. Een vraag waarin Leap24 met haar netwerk in zal voorzien.


Leap24 in EenVandaag

Voor de overstap naar elektrische vrachtwagens zijn veel meer laadpalen nodig, die bovendien sneller kunnen laden, aldus de conclusie van deze uitzending van EenVandaag. Kijkt u mee?


“Iedereen zei dat het niet kon,
maar we hebben het wel gedaan!”

CEO van Leap24 Pelle Schlichting


Ga er nu voor

Dat kan via ons Energie Transitiefonds. Dat betekent naast een duurzame investering in de energietransitie, ook een mooi rendement. Mee-investeren via ons Energie Transitiefonds betekent:

  • Investeren in Greenchoice & Leap24
  • Historisch rendement Energie Transitiefonds: 6,59%*
  • Jaarrendement Energie Transitiefonds 2023: 14,40%**
  • Liquiditeitsrisico, duurzaamheidsrisico en kredietrisico
  • 1 januari nieuwe uitgifte participaties

* In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het historisch rendement is het gemiddelde rendement over de afgelopen 60 maanden (peildatum april 2024). Een fonds als deze is naar zijn aard illiquide. Het kan voorkomen dat er onvoldoende geld is om lopende betalingen, o.a. aan kredietnemers, deelnemingen of uittredende participanten te kunnen verrichten.
** Het year-to-date-rendement 2023 is het behaalde rendement van het fonds dit jaar (vanaf 1 januari). Op meewind.nl ziet u de volledige historische ontwikkeling van het fonds.