Ook beleggen
in windparken op zee?

Schrijf u in voor de Reservelijst

Wind is Nederlands’ grootste bron van hernieuwbare energie. De belangstelling voor beleggen in zeewind is dan ook groot; onze Zeewind-fondsen zijn vol. Toch komt er soms een enkele participatie vrij. Stapt u graag in of stort u graag bij?* Dat kan eens per kwartaal, mits er participaties vrijkomen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

 

* Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Daar leest u alles over in het essentiële informatiedocument en het prospectus.

Eens per kwartaal uitgifte

Al sinds 2009 investeren we samen met ruim 5.000 daadkrachtige Nederlanders in offshore windparken op onze eigen Noordzee. Duurzame energie voor miljoenen huishoudens én duurzaam rendement voor deelnemers en de wereld. De fondsen zijn in principe gesloten; toch bestaat de kans dat u in de loop van het jaar mee kunt doen. Dat zit als volgt.

De meeste participanten zijn beleggers van het eerste uur. Soms stapt een van hen uit. Bijvoorbeeld omdat zij een grote aankoop doen zoals een huis, of het beleggen afbouwen. Het fonds koopt de participaties weer in. Zijn er in de loop van een kwartaal inderdaad participaties vrijgekomen, dan geven we deze aan het eind van dat kwartaal weer uit. Zo kunt ook u toch nog mede-eigenaar worden van wind op zee.

De risico’s
Uiteraard kent beleggen in zeewind ook risico’s. In de eerste plaats windrisico: waait het minder, dan is de opbrengst lager. Hieronder vindt u alle relevante documenten, risicoinformatie en cijfers. Neemt u die mee in uw overweging in te stappen?

Schrijf u in voor de Zeewind-Reservelijst

Laat ons weten of u interesse heeft: schrijft u in op de Zeewind-Reservelijst. Dan hoort u aan het eind van het kwartaal van ons of en zo ja, hoeveel participaties u kunt kopen. Onze parken draaien de komende 15 jaar op volle kracht door: doe mee en ga voor gezond rendement voor uzelf, uw (klein)kinderen en de toekomst.

Let op:

Hoeveel u kunt inkopen en de toewijzing wordt ieder kwartaal bepaald o.b.v. vraag en aanbod.

 

Belangrijke voorwaarden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden, en enkele kosten. Reserveert u een Zeewind-optie en stapt u in, dan geldt het volgende:

  • Looptijd: verwachte looptijd is tot en met 2038
  • Risico-indicator: 4 op schaal van 7

Alles over beleggen in Zeewind Bestaande Parken

Recente ontwikkelingen, toekomstverwachtingen, beleggingingsoverwegingen, risico’s en verwachte rendementen: u vindt alles op een rij in informatiedocument!

Meer lezen over:

Zeewind Bestaande Parken heeft investeringen in twee offshore windparken op de Noordzee. Samen met onze partners hebben we de ontwikkeling en bouw van beide parken mogelijk gemaakt. Het project is rond!

Investering Belwind 1
Meewind heeft in 2009 een 11,78% aandeel gekocht in Belwind 1. Dit aandeel is in 2014 uitgebreid naar 19,9% en in 2017 naar 21,46%. De totale investering van Zeewind Bestaande Parken in Belwind 1 bedraagt Є 44 miljoen (1 mei 2017).

Investering Northwind
Zeewind Bestaande Parken heeft in 2014 een achtergestelde lening verstrekt aan Northwind van € 4,7 miljoen (1 mei 2017).

Met Zeewind Nieuwe Parken investeren we in nieuwe offshore windparken op de Noordzee. In oktober 2015 hebben wij en onze mede-aandeelhouders financial close bereikt voor het project Nobelwind. We hebben een 19,9% aandeel in Nobelwind.

Met Zeewind Bestaande Parken investeren we in Belwind 1 en Northwind. In het prospectus leest u een volledig overzicht van de risico´s. De belangrijkste lichten we hieronder toe.
Zeewind Nieuwe Parken heeft geïnvesteerd in de bouw van project Nobelwind. Het team van Nobelwind bouwde eerder in 13 maanden tijd het park ernaast, Belwind 1. In het prospectus leest u een volledig overzicht van de risico´s. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

Marktrisico
De bouw en de exploitatieperiode van het windpark zijn lange termijn projecten. Marktomstandigheden kunnen natuurlijk wijzigen. En kunnen van invloed zijn om het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan dalende energieprijzen, wijzigingen op wet- en regelgeving en stijgende exploitatiekosten. Omdat offshore wind een relatief nieuwe industrie is, is er weinig ervaring op de lange termijn prestaties van de windturbines op de barre condities op zee.

Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.

Windrisico
Het risico bestaat dat het minder (hard) waait dan verwacht op de locatie van het windpark. Wind laat zich niet sturen. Een lagere windopbrengst leidt tot lagere opbrengsten voor Zeewind Bestaande Parken en Zeewind Nieuwe Parken. Om het fonds in te dekken is in elk project een DSRA (debt service reserve account) gevormd. Hieruit kunnen rente en aflossingsverplichtingen worden voldaan wanneer het langere tijd minder waait.

Renterisico
Het windpark is voor een deel gefinancierd met vreemd vermogen. Daarover moet rente worden afgedragen. Het risico bestaat dat die rente stijgt. Het risico van fluctuatie van rente is voor minimaal 50% afgedekt met langlopende renteafspraken.