FAQ Categorie

Financieel

Het wijzigen van uw tegenrekening bij Meewind kan via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) onder : ”Mijn account” vindt u de knop: ”Bankrekening wijzigen”.

De looptijd van fonds Groenfonds Regionaal Duurzaam is in theorie oneindig. Het fonds behoudt waarde, zolang het investeringen in projecten heeft uitstaan. De projecten in Groenfonds Regionaal Duurzaam lopen gelijktijdig naast elkaar en volgen elkaar op, waardoor de intrinsieke waarde van participaties in Groenfonds Regionaal Duurzaam naar verwachting altijd zal oplopen gedurende een periode van 12 maanden. Elk jaar wordt de koerswinst van het fonds uitgekeerd als dividend, waarna de intrinsieke waarde daalt tot de nominale waarde van circa € 1.000.

De keuze voor herbeleggen kunnen we onze participanten alleen bieden, wanneer wij een directe en concrete investeringsmogelijkheid hebben binnen hetzelfde fonds of een fonds dat vergelijkbaar is qua investeringsbeleid. Het zal daarom naar alle waarschijnlijkheid niet altijd mogelijk zijn om uw dividend opnieuw te beleggen. Aan het einde van uw belegging heeft u uw volledige rendement ontvangen; ofwel door uitkeringen van dividend, ofwel door de verkoop van participaties.

Nee, dit is niet mogelijk. Omdat de keuze voor herbelegging van dividend niet altijd aangeboden zal worden, kunnen wij dit niet voor u vastleggen.

Ja. Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft de groenstatus.

Over beleggingen in groenfondsen wordt een fiscaal voordeel gegeven. Meer informatie over dit fiscale voordeel vindt u op de pagina over groen beleggen. 

Als participant in één van onze Meewind-fondsen kunt u vier keer per jaar u uw belegging – of een deel ervan – terug verkopen aan het fonds: op 1 januari (31 december voor Groenfonds Regionaal Duurzaam), 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het fonds koopt uw participaties in tegen de op dat moment geldende intrinsieke waarde. Zo kunt u dus tussentijds uw belegging te gelde maken.

Een opdracht tot verkoop dient u in via uw Meewind-account.

Log hier in op mijn.meewind.nl ->

 

 

 

De fondsen van Meewind houden een reserve aan om participaties terug te kopen van uittredende participanten.

Op onze website kunt u de historische rendementen terugvinden van al onze fondsen.

Natuurlijk staan uw beleggingen dan veilig. Als Meewind onverhoopt failliet gaat, vallen uw beleggingen buiten de boedel. Ongeacht de omvang. De fondsen waarin u belegt zijn aparte entiteiten en staan los van Meewind als beheerder ervan. Het maakt niet uit of u een particuliere of zakelijke belegger bent.

Het Energie Transitiefonds keert in beginsel geen dividend uit maar investeert eventuele beschikbare liquide middelen opnieuw in duurzame projecten. Aandachtspunt hierbij is diversificatie van het portfolio. Eventueel gemaakt rendement kunt u wel contant laten uitkeren. Dat kan kosteloos eens per kwartaal.

Het dividend van Groenfonds Regionaal Duurzaam wordt jaarlijks vastgesteld. Binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar wordt het dividend uitgekeerd aan de participanten in het fonds. Mocht de Beheerder van het Fonds een dividendbesluit hebben genomen, dan worden de participanten hier per e-mail over geïnformeerd.

Het dividend van Fonds Zeewind Bestaande Parken en Fonds Zeewind Nieuwe Parken wordt jaarlijks vastgesteld. Binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar wordt het dividend uitgekeerd aan de participanten in het fonds. Mocht de Beheerder van het Fonds een dividendbesluit hebben genomen, dan worden de participant hier per e-mail over geïnformeerd.

Wilt u uw participaties in Groenfonds Regionaal Duurzaam en/of Energie Transitiefonds uitbreiden? Dan kunt u bijstorten via uw Meewind-account (mijn.meewind.nl) of  bijstorten.nl. Na ontvangst van uw storting worden er op de eerste werkdag van de volgende maand participaties uitgegeven in desbetreffende fonds.

Een storting in Groenfonds Regionaal Duurzaam en/of Energie Transitiefonds kunt u doen via uw Meewind-account. Heeft u nog geen Meewind-account? Dan kunt u er gemakkelijk hier een openen.

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Niet gevonden wat u zocht?

Stuur een e-mail naar [email protected] of gebruik ons online contactformulier.

Adresgegevens

Meewind
Kruisweg 22-24
2011 LC Haarlem

088 633 94 63
ma – vr 09:00 – 17:00

Documenten en formulieren

Bent u op zoek naar een document of formulier?
Kijk dan op de pagina met alle downloads, per fonds weergegeven.