Groenfonds-Fiscaal-Voordeel-2

Fiscaal voordeel groenfondsen 2023

7 december 2022

Goed nieuws voor iedereen die al investeert of wil gaan beleggen in groenfondsen. Op basis van de berekening die Meijburg in opdracht van Meewind heeft gemaakt, betaalt u ook in 2023 minder vermogensrendementsheffing als u belegt in een groenfonds. In dit artikel lichten we de berekening en de vrijstelling groene beleggingen toe en blikken we vooruit naar het fiscale voordeel dat beleggen in het Groenfonds Regionaal Duurzaam in 2023 oplevert. Mits u tijdig instapt uiteraard.

 

De inhoud van dit artikel dient niet te worden beschouwd als fiscaal advies. Elke potentiële participant dient overleg te plegen met en te vertrouwen op zijn eigen persoonlijke belastingadviseur, die de fiscale gevolgen van een belegging in het Groenfonds Regionaal Duurzaam kan beoordelen en op basis van die beoordeling een advies over de geschiktheid van de belegging voor die potentiële participant kan geven.

 

Groen beleggen

Voor iedereen die nog niet bekend is met groen beleggen, eerst een korte uitleg: groen beleggen is niet hetzelfde als duurzaam beleggen. Beide zijn duurzaam, maar alleen door groen te beleggen heeft u fiscale voordelen. Groen beleggen doet u via zogenaamde groenfondsen. Groenfondsen zijn beleggingsfondsen die alleen investeren in duurzame projecten zoals windmolenparken of zonnepaneelprojecten, met een groenverklaring van de overheid.

Groenfonds Regionaal Duurzaam tijdelijk open

Erkende groenfondsen staan niet altijd open voor inleg, omdat de bestemming van het kapitaal aan strikte voorwaarden is gebonden. Als er beperkt duurzame projecten beschikbaar zijn om in te investeren, sluit de inschrijving voor deze fondsen. Van de achttien geregistreerde groenfondsen staan er in november 2022 bijvoorbeeld maar twee open, een daarvan is het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind dat onlangs weer tijdelijk is geopend.

Fiscaal voordeel groen beleggen

Groenfonds Regionaal Duurzaam belegt conform de Regeling groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling groenprojecten). Particuliere beleggers in het fonds komen hierdoor (eventueel samen met hun partner) mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Dit betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen. Behalve op de vrijstelling, hebben beleggers in groenfondsen ook recht op extra heffingskorting.

Prognose fiscaal voordeel groen beleggen in 2023

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld de systematiek in box 3 te wijzigen: vanaf 2023 is er niet langer sprake van schijven met verschillende veronderstelde rendementen, maar wordt het rendement per ‘vermogensklasse’ (spaartegoeden, overige bezittingen en schulden) bepaald. In de berekening van 2023 is daarom als uitgangspunt genomen dat het ‘groenvoordeel’ wordt berekend door een bezitting in het groenfonds te vergelijken met een bezitting in de categorie ‘overige bezittingen’. (Dit is uiteraard gunstiger dan een vergelijking met spaartegoeden.) Verder geldt de vrijstelling voor groene beleggingen als  aanvulling op het zogenoemde heffingsvrije vermogen. In de berekening is ervan uitgegaan dat de belegger – naast de groene beleggingen – ander box 3-vermogen heeft dat ten minste gelijk is aan het heffingsvrije vermogen.

Berekening fiscaal groenvoordeel

Op basis van de voorstellen in het Belastingplan 2023 bedraagt het heffingsvrije vermogen EUR 57.000 (voor fiscale partners: EUR 114.000), de vrijstelling voor groene beleggingen EUR 65.072 (voor fiscale partners: EUR 130.144) en het forfaitair rendement voor ‘Overige bezittingen’ 6,17%. Verder bedraagt de heffingskorting voor groene beleggingen 0,7%. Het fiscale groenvoordeel kan dan als volgt worden berekend:

 

Fiscaal-voordeel-groen-beleggen

 

Is groen beleggen interessant?

De keuze voor groene beleggingen is ideëel en kan ook praktisch zijn, vanwege het fiscale voordeel. Houd er echter rekening mee dat ook groen beleggen niet zonder risico is. Van het rendement en het belastingvoordeel kan weinig overblijven als de koers van het fonds daalt. Ook verlies maken is mogelijk.

 

Ja, ik wil direct participeren ->       Ja, ik wil bijstorten ->