Groenfonds Regionaal Duurzaam onderbreekt uitgifte participaties

5 december 2019

Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft per heden (5 december 2019) de uitgifte van participaties onderbroken. Net als voorgaande jaren is het fonds in de laatste maanden van het jaar buitengewoon sterk gegroeid, waardoor het niet mogelijk is om nieuwe participaties uit te geven.

Groenfonds Regionaal Duurzaam, een fonds van Meewind, is door de overheid aangemerkt als groene beleggingsinstelling. Particuliere beleggers in dit fonds kunnen aanspraak maken op een fiscaal voordeel. Een belangrijke wettelijke voorwaarde is dat alle groenfondsen – conform de Regeling Groenprojecten – ten minste 70% van het fondsvermogen investeren in officiële groenprojecten. Dit zijn projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Sterke groei groenfonds
Door de sterke toename van het aantal participanten in Groenfonds Regionaal Duurzaam is die grens van 70% inmiddels in zicht. Om de groenstatus – en het daaraan verbonden fiscale voordeel – te behouden heeft de beheerder besloten tijdelijk de uitgifte van participaties te onderbreken. Participanten in het fonds kunnen de door hen gehouden participaties in het groenfonds wel verkopen.

Hervatting uitgifte participaties
Op dit moment is niet aan te geven wanneer de uitgifte van participaties wordt hervat. Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert de ingebrachte middelen de komende tijd in duurzame energieprojecten met een groenverklaring. In de tussentijd kunnen beleggers terecht bij Energie Transitiefonds, een ander duurzaam fonds van Meewind.


Over Groenfonds Regionaal Duurzaam
Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert in lokale energieprojecten in Nederland. Nieuwe, duurzame én rendabele projecten die het fonds niet alleen financiert, maar ook daadwerkelijk helpt realiseren.

Het fonds belegt in nieuwe projecten, waarbij op uiteenlopende wijzen duurzame energie wordt opgewekt. Groenfonds Regionaal Duurzaam focust daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Particuliere beleggers in Groenfonds Regionaal Duurzaam maken aanspraak op een belastingvoordeel voor groene beleggingen. U leest meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina groen beleggen.


Over Meewind
Meewind is een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen sinds 2007. Meewind is geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Met haar fondsen investeert Meewind in duurzame energie. In groene en rendabele projecten en bedrijven, waarmee we waarde creëren voor onze beleggers en de wereld om ons heen.