Reactie Meewind op artikel Volkskrant over Energie Transitiefonds

20 juni 2019

Onlangs heeft de Volkskrant het volgende artikel gepubliceerd: Is het een goed idee om te investeren in een duurzaam fonds? 

Wij geven hier middels onderstaand schrijven graag een reactie op.

Allereerst zijn we natuurlijk trots wanneer er over ons en onze fondsen geschreven wordt en blij dat onze missie, investeren in duurzaamheid, benadrukt wordt.

Wij storen ons echter aan de overwegend negatieve lading van het artikel dat uitsluitend gebaseerd is op een bezoek aan onze website (meewind.nl) en het prospectus van Energie Transitiefonds. Wij zijn van mening dat de negatieve toon van het artikel voorkomen had kunnen worden. Hiervoor had de journalist, voorafgaand aan publicatie, contact met ons kunnen opnemen om de door hem geconstateerde onduidelijkheden aan ons voor te leggen en ons in staat te stellen hier op de reageren.

Het is volgens ons de taak van media zoals de Volkskrant om goed en volledig onderzoek te doen alvorens een artikel te publiceren dat door tienduizenden mensen gelezen zal worden.

Aangezien er geen contact met ons is opgenomen voorafgaand aan publicatie van het artikel waarin ons product Energie Transitiefonds besproken wordt zien wij ons genoodzaakt via deze weg te reageren.

Twee stellingen van de journalist voorzien wij graag van nuance:

Stelling Volkskrant:
‘Wie geld stopt in het Energie Transitiefonds, legt zijn geld vast tot 2038. Het is onzeker of de belegging in de tussentijd verkocht kan worden. Het is namelijk niet beursgenoteerd. Het is maar afwachten of de beheerder moeite wil doen om handel mogelijk te maken.’

Reactie Meewind:
Hoewel Energie Transitiefonds inderdaad op 7 december 2018 voor een periode van 20 jaar, en dus tot 2038, is opgericht wil de Beheerder participanten maximaal vier keer per jaar de mogelijkheid bieden participaties aan het fonds terug te verkopen. Ter bescherming van het fonds kan niet gegarandeerd worden dat het fonds elk kwartaal participaties terug zal kopen en is het mogelijk dat verkoop van participaties voor korte of langere termijn niet mogelijk zal zijn. Door het liquiditeitsbeleid dat de Beheerder hanteert zoals omschreven in hoofdstuk 13 van het prospectus wordt het aantal momenten waarop het fonds participaties van participanten kan inkopen gemaximaliseerd.

Hiernaast, los van de voorwaarden omtrent verkoop zoals opgenomen in het prospectus van Energie Transitiefonds, merken wij graag op dat onze fondsen in de afgelopen 10 jaar nog geen opdracht tot verkoop hebben hoeven weigeren of opschorten.

Stelling Volkskrant:
‘De rekenhulp op de website van Meewind gaat uit van 6,5 procent per jaar. Wie nu 2.500 euro inlegt, heeft over 20 jaar 8.800 euro. Daarbij is geen rekening gehouden met aankoopkosten en het feit dat u de belegging koopt tegen de nu geldende intrinsieke waarde die 0,8 hoger ligt. Dat verlaagt de prognose volgens mijn berekening naar 7.800 euro.’

Reactie Meewind:
Inderdaad worden over de eerste inleg 3% emissiekosten ingehouden. Hier maakt de rekentool inmiddels melding van. De kosten voor een inleg van € 2.500 zijn € 75 of bij een storting van € 2.500 is de netto inleg € 2.427.

Uitgaande van deze laatste berekening is de verwachte eindwaarde met een rendement van 6,5% over 20 jaar niet € 7.800 (Volkskrant) maar € 8.551 (rekentool meewind.nl). Een aanzienlijk verschil van ca. € 750, 30% van de oorspronkelijke inleg.

Dat de intrinsieke waarde van 1 participatie momenteel niet (meer) op € 1.000 maar op € 1.080 ligt is positief voor de beleggers die eerder dit jaar ingestapt zijn maar niet nadelig voor participanten die deze maand of later in het fonds beleggen.

Ten slotte schrijft de Volkskrant dat potentiële beleggers zich moeten informeren over het product dat aangeboden wordt voordat zij besluiten hierin te beleggen. Dit advies onderschrijven wij graag. Daarom nodigen wij iedereen (ook journalisten) die interesse heeft in Energie Transitiefonds of andere fondsen onder beheer bij Meewind om bij eventuele onduidelijkheden contact met ons op te nemen.