Nieuwsbericht, 11 november 2015
Nieuwe projecten en partners voor Regionaal Duurzaam 1
Nieuwe projecten en partners voor Regionaal Duurzaam 1

Het afgelopen halfjaar heeft Meewind weer grote stappen gemaakt met het fondsRegionaal Duurzaam 1. Zo hebben we, namens onze participanten, geïnvesteerd in een aantal interessante energieprojecten. Na de wat kleinere projecten uit het verleden financieren we nu tevens grootschaliger projecten in de regio.

We zetten hierbij graag de recente ontwikkelingen voor u op een rij op het gebied van zonne-energie, biogas, wind op land en aardwarmte.

ZONNE-ENERGIE
Wocozon in Overijssel
Een mooi voorbeeld van provinciale betrokkenheid is Wocozon, een project dat wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Wocozon biedt bewoners van sociale huurwoningen de mogelijkheid om – net als bewoners van een eigen huis – te profiteren van zonne-energie. Wocozon plaatst, in opdracht van de woningcorporatie, zonnepanelen op de daken van huurhuizen, De bewoners hoeven hier niet voor te betalen; zij betalen uitsluitend voor de zonnestroom die zij – met korting – afnemen.

“Dit zonnige project levert een prachtige bijdrage aan de energiedoelstellingen van de provincie Overijssel”, aldus Gedeputeerde van de provincie Overijssel Erik Lievers. “Het maakt het wonen aangenamer, goedkoper en het helpt ons minder afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen.” Wocozon wordt gefinancierd door Energiefonds Overijssel, Regionaal Duurzaam 1 en BNG Bank.

BIOGAS
Groen Gas Almere
In Almere heeft Regionaal Duurzaam 1 onlangs 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe biogasinstallatie. Het project Groen Gas Almere is gerealiseerd in samenwerking met onder meer de provincie Flevoland en Ludan Renewable Energy. Bij deze installatie wordt per jaar 36.000 ton mest en landbouwafval omgezet in biogas, dat als aardgas wordt ingevoed in het Nederlandse gasnet. De installatie, die momenteel wordt gebouwd, kan jaarlijks 3,7 miljoen m3 groen gas produceren. De totale financiering van het project bedraagt 8 miljoen euro.

BioGast overgenomen door OrangeGas
Het bedrijf BioGast is, mede als gevolg van intern mismanagement, failliet verklaard. In het verleden heeft Regionaal Duurzaam 1 een aantal biogasinstallaties van BioGast gefinancierd. Deze projecten zijn, mede door onderhandelingen die Meewind heeft gevoerd, inmiddels overgenomen door OrangeGas.

Dankzij deze overname hebben de projecten een succesvolle doorstart kunnen maken. Dit betekent dat de financieringen van Regionaal Duurzaam 1 hun waarde behouden. Het faillissement van BioGast heeft derhalve geen negatieve invloed op de opbrengsten en het rendement van het fonds.

In OrangeGas, de nummer één in Nederland op het gebied van groengas-tankstations, heeft Meewind een nieuwe partner gevonden op het gebied van biogas. Een grotere en stabiele partij, om in de toekomst meer gezamenlijke projecten mee te ontwikkelen.

WIND OP LAND
Turbine in Tilburg
Regionaal Duurzaam 1 heeft tevens een financiering verstrekt voor de plaatsing van een windturbine in Tilburg. Deze wordt, in samenwerking met Renewable Energy Factory, gerealiseerd op de productielocatie van het internationale bedrijf IFF. Inmiddels zijn de voorbereidingen van de bouw gestart. De turbine (Nordex N100) heeft een capaciteit van 2,4 MW en produceert jaarlijks 6,5 miljoen kWh duurzame stroom. Hiermee kan IFF voorzien in 30 procent van de energiebehoefte van de Tilburgse productielocatie.

AARDWARMTE
Boring gereed in Vierpolders
In eerdere berichten heeft u wellicht al gelezen dat Regionaal Duurzaam 1 heeft geïnvesteerd in het project Aardwarmte Vierpolders in Zuid-Holland. Onlangs is na 83 dagen het boren succesvol afgerond, waarmee de meest kritische fase bij de installatie is volbracht. Momenteel wordt nog gewerkt aan het pomphuis en de leidingen. Als de gehele aardwarmte-installatie gereed is, kan deze per uur 340.000 liter water oppompen met een temperatuur van 82 graden. Hiermee kunnen ten minste negen glastuinbouwers hun kassen duurzaam verwarmen.

Aardwarmteproject in Californië (Venlo)
Ten noordwesten van Venlo ligt glastuinbouwgebied Californië. Ook hier wordt momenteel een aardwarmte-installatie gebouwd, in samenwerking met een aantal glastuinbouwers en het Limburgs Energie Fonds. De totale kosten van het project bedragen circa 14 miljoen euro. Regionaal Duurzaam 1 levert een bijdrage van 1 miljoen euro.

Een interessant aspect bij het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw is dat er sprake is van een dubbel ‘CO2-voordeel’. Voordeel één: door de duurzame wijze van kasverwarming komt er geen CO2 vrij, wat voorheen wel het geval was bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Voordeel twee: de tuinders kopen nu extern CO2 in. Deze CO2, een restproduct uit de industrie, wordt zo op positieve wijze aangewend: voor het stimuleren van de groei van gewassen.

Ook dit project van Regionaal Duurzaam 1 kan rekenen op de – warme – steun vanuit de provincie, in dit geval de provincie Limburg.

Bovengenoemde projecten zullen in de komende weken toegevoegd worden aan het overzicht op onze website. In dit overzicht informeren wij u over de verdere ontwikkeling van de projecten.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test