Nieuwsbericht, 12 juli 2017
Nieuwe projecten en partners voor Regionaal Duurzaam
Nieuwe projecten en partners voor Regionaal Duurzaam

Na maanden van voorbereidingen zijn er de afgelopen weken veel positieve ontwikkelingen geweest binnen ons fonds Regionaal Duurzaam.

Zo hebben we meerdere duurzame projecten gefinancierd en zijn we – met het oog op de toekomst – nieuwe samenwerkingen aangegaan met sterke partners.

Geothermie in Noord-Holland
In de laatste week van juni heeft fonds Regionaal Duurzaam financiering verstrekt aan de Energie Combinatie Wieringermeer (ECW). ECW is de particuliere netbeheerder die de (duurzame) energievoorziening verzorgt van glastuinbouwgebied Agriport A7.

Met de financiering van fonds Regionaal Duurzaam wordt het aantal geothermieputten (doubletten) van ECW van twee naar drie uitgebreid. Op termijn kan dankzij deze investering ook een vierde geothermieput langs de A7 en een geothermieput in Andijk worden gerealiseerd.

geothermie

Aardgasverbruik 14.000 huishoudens
Een direct resultaat van deze uitbreiding is de levering van 30% van de warmte voor 318 hectare glastuinbouw. Dit betekent een CO2-besparing van maar liefst 35.000 ton per jaar, vergelijkbaar met het aardgasverbruik van 14.000 huishoudens.

Glastuinbouwgebied Agriport A7 heeft een grote energiebehoefte, waar ECW een essentiële rol in speelt. ECW heeft bovendien een bewezen trackrecord op het gebied van energieproductie en -transport in het algemeen – en geothermie in het bijzonder.

Geothermie in Zuid-Holland
De meeste geothermieprojecten die fonds Regionaal Duurzaam heeft gefinancierd bevinden zich in de provincie Zuid-Holland. Aardwarmte Vierpolders en Aardwarmte Vogelaer zijn op dit moment al in productie. De nieuwste projecten zijn Warmtebedrijf Bergschenhoek en GeoPower Oudcamp. Beide projecten zijn momenteel in aanbouw.

Bij Warmtebedrijf Bergschenhoek zijn de 143 meter diepe geleiders voor de boor inmiddels geplaatst. Na nog een aantal voorbereidende

geothermiewerkzaamheden start de opbouw van de boorinstallatie die tot een diepte van 2,3 km zal boren.

De bouw van GeoPower Oudcamp is een aantal stappen verder. Het Duitse bedrijf DrillTec, dat ook de succesvolle boring van Aardwarmte Vogelaer heeft gedaan, begint zaterdag 15 juli met boren in Oudcamp.

 

Meer over de techniek geothermie leest u op onze website.

 

Meer groengas-productie, minder diesel
Met fonds Regionaal Duurzaam hebben we de afgelopen jaren al meerdere groengas-projecten van OrangeGas gefinancierd. Afgelopen week zijn we een langdurige samenwerking aangegaan met OrangeGas, door de aandelen van GP Groot en Stichting Doen over te nemen.

Gezamenlijk hebben we twee belangrijke doelstellingen geformuleerd. Ten eerste willen we de komende jaren het aantal productielocaties van OrangeGas uitbreiden van twee naar tien. Dit betekent dat we samen acht nieuwe groengas-productielocaties gaan realiseren. Voor fonds Regionaal Duurzaam leidt dit tot een stabiele toename van het aantal projecten.

groengas

De tweede doelstelling is de uitbreiding van het aantal verkooppunten van groengas. Het aantal OrangeGas-tankstations – nu 65 – moet de komende jaren groeien tot 250. Door meer verkooppunten van OrangeGas te realiseren wordt groengas – de duurzaam geproduceerde tegenhanger van aardgas – een concreet alternatief voor diesel.

Hier leest u meer over in ons persbericht van 4 juli: Meewind en OrangeGas gaan Nederland ontdieselen.

Meer projecten
Naast de nieuwe samenwerking met ECW en de uitbreiding van de samenwerking met OrangeGas lopen er nog verscheidene andere projecten. Dit zijn projecten in uiteenlopende domeinen, die we voor het einde van het jaar kunnen financieren.

Al jarenlang zetten we ons met fonds Regionaal Duurzaam in voor het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. Het fonds is sinds de oprichting in 2012 gegroeid tot zo’n 2.500 participanten, die samen hebben belegd in meer dan dertig projecten.

In het verlengde van deze groei zijn er ruim voldoende mogelijkheden voor het fonds om deze ontwikkeling de komende jaren voort te zetten. Zo kunnen we, samen met u als bestaande participant maar ook met nieuwe participanten, een concrete bijdrage blijven leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening.

 

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test