Regionaal Duurzaam 1 – periodieke update projecten

9 september 2016

In onze vorige nieuwsbrief over fonds Regionaal Duurzaam 1 hebben wij u geïnformeerd over meerdere projecten, waaronder Groen Gas Almere en Aardwarmte Vogelaer. Beide projecten hebben sindsdien vooruitgang geboekt, waar we u graag meer over vertellen.

In deze nieuwsbrief geven wij u verder een update over het aardwarmteproject CLG. Dit project in Venlo is bijna klaar om in gebruik te worden genomen. Tot slot schetsen wij de verwachting voor de komende maanden wat betreft fonds Regionaal Duurzaam 1.

Race Planet Delft
Een project dat in mei van dit jaar is opgeleverd heeft u wellicht reeds gezien langs de A13 bij Delft. Bij Bleekemolens Race Planet zijn 280 zonnepanelen geplaatst. Met een jaarlijkse stroomopbrengst van 62.300 KWh levert dit naar verwachting een CO2-reductie op van 34,2 ton per jaar. Het resultaat van een duurzame samenwerking tussen Greenchoice, Gemeente Delft, Zon & Media en Regionaal Duurzaam 1.

Aardwarmte CLG
Regionaal Duurzaam 1 heeft in september 2015 geïnvesteerd in Aardwarmte Californie Lipzig Gielen bij het Venlose tuinbouwgebied Californië. In de maanden januari tot april van dit jaar is het ‘doublet’ van dit project met succes geboord. Een doublet bestaat uit een productie- en een injectieput met daartussen een warmtewisselaar die de warmte uit het grondwater onttrekt.

Vanaf mei 2016 is het pomphuis aangelegd en vanaf begin deze maand wordt gewerkt aan het bovengrondse distributienetwerk. Dit netwerk verdeelt de aardwarmte over de omringende glastuinbouwbedrijven.

Het project wordt eind november volledig in gebruik genomen. Hierna zullen ten minste drie glastuinbouwbedrijven samen circa 12,5 MW aan thermisch vermogen afnemen.

Het televisieprogramma Trips & Travel maakte eerder dit jaar een kort item over Aardwarmte CLG. Deze video is te bekijken op Youtube.

Techniekschema geothermie

Aardwarmte Vogelaer
In onze nieuwsbrief van 24 juni jl. hebben wij u laten weten dat de financiering van het aardwarmteproject Vogelaer was afgerond. Sindsdien is een deel van het bovengrondse warmtenet aangelegd. Half augustus zijn de boorwerkzaamheden gestart in Honselersdijk, in de Zuid-Hollandse gemeente Westland.

Start boorwerkzaamheden Vogelaer

De komende periode worden twee putten geboord, beide circa 2,5 kilometer diep. Via deze putten wordt vanaf het eind van dit jaar 9 MW aan thermisch vermogen geproduceerd. Bij voldoende interesse bij omringende glastuinbouwers om warmte af te nemen kan dit naar verwachting worden verhoogd tot 16 MW.

Groen Gas Almere
De bouw van Groen Gas Almere is enige maanden geleden van start gegaan. Als u het proces de afgelopen periode heeft gevolgd via de webcam, kon u verschillende bouwwerken zien verrijzen.

Bouwlocatie Groen Gas Almere

Als eerste zijn – vanzelfsprekend – de funderingen gebouwd, gevolgd door de wanden van de vergisters en gashouders. Naast de vergisters is een loods verrezen, waar de grondstoffen worden verzameld en klaargemaakt voor vergisting. In de naastgelegen vergisters worden de grondstoffen – diverse mestsoorten en organische afvalstromen – omgezet in biogas.

De komende periode vindt de afwerking van de gebouwen plaats. In het najaar wordt tevens de separate unit gerealiseerd voor het opwaarderen van het biogas tot groen gas. Het hier geproduceerde gas zal later via een speciale ‘poortwachter’ ingevoed worden in het landelijke aardgasnet.

Half december 2016 worden naar verwachting de eerste technische installaties geplaatst, waarmee de groengascentrale functioneel wordt. Na een testperiode wordt het project in februari van komend jaar opgeleverd.

Verwachting voor de komende maanden
Naast de lopende projecten zijn wij volop in onderhandeling met meerdere initiatieven, die op korte termijn opgestart en/of gefinancierd kunnen worden. Het betreft installaties op het gebied van aardwarmte, zonne-energie en groen gas.

Gezien het grote aantal partijen dat bij de projecten betrokken is, duurt het financieringsproces vaak enkele maanden. Zodra de financiering bij één of meerdere projecten is afgerond, brengen wij u hier uiteraard van op de hoogte.

We kunnen constateren dat steeds meer initiatiefnemers van duurzame energieprojecten Regionaal Duurzaam 1 weten te vinden. Projecten die wij met financiering vanuit het fonds kunnen helpen realiseren. De projecten op hun beurt dragen weer bij aan het rendement van het fonds en aan de verduurzaming van Nederland.