Regionaal Duurzaam: de nieuwe projecten

9 juni 2015

Via deze mail brengen wij u graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen omtrent het fonds Regionaal Duurzaam 1. We praten u onder meer bij over twee nieuwe projecten en het rendement over 2014.

SunPort Delfzijl: grootste zonneproject van Nederland
Meewind heeft met het fonds Regionaal Duurzaam 1 geïnvesteerd in SunPort Delfzijl, het grootste zonneproject van Nederland. Met een oppervlakte van 30 hectare wordt het Groningse zonnepark zelfs groter in omvang dan het project dat momenteel bij Schiphol wordt ontwikkeld. De 120.000 zonnepanelen, die worden geplaatst op braakliggend industrieterrein krijgen een vermogen van 30 megawattpiek.

De vergunningen voor het park zijn inmiddels verleend en de belangrijkste contracten zijn getekend, onder meer met de gemeente wat betreft de grondhuur. Tevens is vanuit de rijksoverheid de noodzakelijke SDE subsidie toegezegd. De bouw start dit jaar en de eerste duurzame energie wordt naar verwachting eind 2015 opgeleverd. Een meer dan welkom alternatief in de provincie die dagelijks kampt met de negatieve gevolgen van gasboringen.

De totale investering van het project bedraagt circa 30 miljoen euro. Meewind neemt hiervan circa 10 procent voor haar rekening. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Groningen Seaports, dat zich als duurzame en groene haven op de kaart wil zetten.

Zonnegrond: pilot krijgt geen vervolg
In 2014 heeft Meewind een investering gedaan in Zonnegrond, een ander project op het gebied van zonne-energie. Deze zonneweide in de Noord-Hollandse gemeente Langedijk werkt volgens de postcoderoos. Dit systeem is echter niet geschikt gebleken voor de exploitatie van een dergelijk project. Als gevolg van het verwachte faillissement van Zonnegrond zullen wij ons belang in het project afboeken. Desondanks blijft het verwachte rendement van fonds Regionaal Duurzaam 1 over 2015 ongewijzigd.

Aardwarmte Vierpolders: primeur voor Meewind
Regionaal Duurzaam 1 is opgericht om lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie te ondersteunen. Een goed voorbeeld is een van de laatste investeringen die vanuit het fonds is gedaan: in het aardwarmteproject in het Zuid-Hollandse Vierpolders. Verschillende glastuinbouwbedrijven die hier zijn gevestigd hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een geothermie-put te realiseren. Op die wijze kunnen ze hun kassen op een duurzame manier verwarmen, tegen een stabiele prijs.

De bouw is inmiddels in volle gang. Het heiwerk is afgerond, de pijpen zijn aangelegd en het bassin is zo goed als gereed. Ook de eerste bovengrondse installaties en bouwwerken zijn geplaatst. De komende periode worden de bouwwerkzaamheden afgerond, waarna de installatie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 in gebruik zal worden genomen. Het project heeft een vermogen van 17 à 22 MWth en levert een aardgasbesparing op van 17 miljoen kubieke meter.

De totale investering van het project Aardwarmte Vierpolders bedraagt circa 25 miljoen euro. Een groot gedeelte hiervan wordt gefinancierd door de initiatiefnemers zelf. Meewind ondersteunt het project in de vorm van een achtergestelde lening van 2,7 miljoen euro.

Aardwarmte Vierpolders is het eerste geothermieproject waarin Meewind participeert. De verwachting is dat Regionaal Duurzaam 1 in de toekomst meer geothermische projecten zal financieren, gezien de kansen die deze vorm van hernieuwbare energieproductie biedt.

Lees hier het artikel over Vierpolders dat we eerder op onze website plaatsten (inclusief videolink en reacties van betrokkenen).

Rendement over 2014
Het rendement van het fonds Regionaal Duurzaam 1 over 2014 is met 3,6% enigszins achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is mede het gevolg van het feit dat afgelopen jaar onvoldoende geschikte investeringsmogelijkheden zich hebben voorgedaan. Substantiële investeringen doet Meewind uitsluitend in projecten die voldoen aan onze strenge eisen op het gebied van rendement en risico, om uw belangen als participant zo goed mogelijk te behartigen.

Voor 2015 zijn de prognoses positief, mede dankzij grote projecten als SunPort Delfzijl en nieuwe markten als geothermie waarin Regionaal Duurzaam 1 heeft kunnen investeren. De rendementsverwachting voor het fonds blijft 4 tot 6%.