Nieuwsbericht, 15 februari 2017
Update projecten Regionaal Duurzaam 1
Update projecten Regionaal Duurzaam 1

Met trots kunnen we u melden dat fonds Regionaal Duurzaam blijft groeien. In de laatste maanden van 2016 nam het fondsvermogen aanzienlijk toe dankzij de instroom van nieuwe participanten en de extra stortingen van bestaande participanten.

Dit heeft geleid tot de financiering van twee nieuwe geothermieprojecten. Fonds Regionaal Duurzaam investeerde afgelopen december in totaal circa € 5,5 miljoen in deze projecten, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarlijkse CO2-reductie van 63 kiloton. In deze mail belichten we beide projecten, die mede dankzij u financieel mogelijk zijn gemaakt.

Daarnaast praten we u kort bij over twee groengasprojecten. Het project in Almere is onlangs opgeleverd, dat in Hoogezand wordt komende maand in gebruik genomen.

 

Nieuw gefinancierd (geothermie)

Warmtebedrijf Bergschenhoek
Regionaal Duurzaam 1 heeft een lening van € 3,4 miljoen verstrekt voor de bouw van Warmtebedrijf Bergschenhoek. Dit geothermieproject wordt gerealiseerd in het glastuinbouwgebied in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. De voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw zijn inmiddels gestart.

Het gehele complex bestaat uit 88 hectare aan kassen waarin paprika’s, komkommers, tomaten, aubergines en orchideeën geteelt worden. Door gebruik te maken van duurzame aardwarmte wordt het glastuinbouwgebied minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en de daarmee samenhangende prijsfluctuaties.

Het project levert naar verwachting een vermogen van 20,5 MWth. Dit is goed voor een jaarlijkse besparing van meer dan 20 miljoen m3 aardgas, wat gelijkstaat aan het verbruik van bijna 14.000 huishoudens. Zo zorgt het project voor een besparing op de CO2-uitstoot van 36,3 kiloton per jaar.

 

Geothermie boorinstallatieGeothermie boorinstallatie

 

GeoPower Holding
Ook de bouw van GeoPower Holding is onlangs succesvol gefinancierd, mede dankzij een door Regionaal Duurzaam 1 verstrekte lening van € 2,1 miljoen. Dit geothermieproject is een initiatief van acht glastuinbouwbedrijven, die in 52 hectare aan kassen in de Oudcampsepolder in het Zuid-Hollandse Maasland paprika’s, komkommers, orchideeën en potplanten telen. Het boorproces van de 2.600 meter diepe productie- en injectieputten start later dit kwartaal.

Het project levert naar verwachting een vermogen van 15 MWth. Dit is goed voor een jaarlijkse besparing van 15 miljoen m3 aardgas, wat gelijkstaat aan het verbruik van 10.500 huishoudens. Zo zorgt het project voor een besparing op de CO2-uitstoot van 26,7 kiloton per jaar.

 

Nieuw opgeleverd (groen gas)

Groengas Almere
Door de afnemende productie van aardgas in Slochteren is er in toenemende mate behoefte aan meer groengasproductie. Hier draagt ons recent opgeleverde project Groengas Almere aan bij. Afgelopen week zijn de eerste kubieke meters groen gas geproduceerd en in het landelijke net geïnjecteerd.

Omroep Flevoland was deze dag aanwezig en filmde de inrichting van de fabriek. In de ruime fabriek, die geen overlast geeft aan omwonenden, wordt duurzame brandstof geproduceerd uit mest en plantaardige reststoffen, zoals schillen en bermgras.

U kunt het item van Omroep Flevoland zien op de website: omroepflevoland.nl

Biogas Hoogezand
De fabriek in Hoogezand, die komende maand in productie gaat, heeft een andere opzet. Op deze locatie wordt ruw biogas geproduceerd, dat direct wordt omgezet in elektriciteit en warmte.

Exploitant van Biogas Hoogezand is Gebroeders Oude Lenferink B.V. Het bedrijf van deze agrarische familie – van oorsprong varkensboeren – is specialist in de verwerking van mest en plantaardige reststoffen. Aangezien de aanvoer van biomassa (mest en plantaardig materiaal) van cruciaal belang is voor de productie van biogas, heeft Meewind gekozen voor deze praktische experts.

 

Meer projecten op stapel

U ziet: Regionaal Duurzaam 1 is volop in ontwikkeling. En er staan alweer nieuwe duurzame – en rendabele – projecten op stapel die door het fonds gefinancierd kunnen worden. Zo dragen we, samen met u, bij aan meer duurzaamheid in Nederland.

* Header afbeelding: Creative Commons Florian Gerlach (Nawaro)
* Geothermie afbeelding: Creative Commons Richard Bartz

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022
Website Security Test