Regionaal Duurzaam
Duurzaam & dichtbij Fonds Regionaal Duurzaam 1

Investering in: duurzame energie in de regio
Intrinsieke waarde: € 1.013,4970

 • Verwacht rendement 4 tot 5%
 • Door overheid erkend groenfonds
 • Belastingvoordeel tot 2,32%
Ja, ik wil inschrijven
Ik wil bijstorten

Algemene fondsinformatie

Regionaal Duurzaam 1 investeert in lokale energieprojecten in Nederland. Nieuwe, duurzame én rendabele projecten die het fonds niet alleen financiert, maar ook daadwerkelijk helpt realiseren.

Direct bijdragen

Als participant in dit fonds van Meewind heeft u direct invloed op de duurzaamheid van Nederland. Uw belegging draagt rechtstreeks bij aan de productie van groene energie. Samen zorgen we voor de energie van morgen.

Wind en zon

Het fonds belegt in nieuwe projecten, waarbij op uiteenlopende wijzen duurzame energie wordt opgewekt. Regionaal Duurzaam 1 focust daarbij op windenergie op land, geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Lees meer over de verschillende vormen van duurzame energie waarin Meewind investeert.

Facts & figures

 • Op 1 augustus 2017 bedroeg het totale fondsvermogen van Regionaal Duurzaam 1 € 35,0 miljoen.
 • Beleggen in het fonds is mogelijk vanaf € 1.000 (plus 3% emissiekosten).
 • Participatie levert een verwacht netto rendement op van 4 tot 5%.
 • Particuliere beleggers kunnen – naast het verwachte rendement – profiteren van een belastingvoordeel tot 2,32%.
 • Het is op elk moment mogelijk om te beleggen in het fonds.
 • Nieuwe participaties worden maandelijks uitgegeven, op de eerste werkdag van de maand.
 • Eens per kwartaal is er de mogelijkheid om uw participatie geheel of gedeeltelijk te verkopen.
 • De beheerskosten van het fonds zijn 1,2% per jaar. De overige kosten (oprichtings-, marketing-, bewaarders-, accountants- en toezichtkosten) bedragen maximaal 0,8% per jaar.
 • Regionaal Duurzaam 1, door de Nederlandse overheid erkend als groenfonds, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Investeringen

Regionaal Duurzaam 1 investeert in concrete energieprojecten, waarbij groene energie lokaal wordt opgewekt, dicht bij de eindgebruiker. Ieder project is nieuw, groen én rendabel.

Eigen vermogen en leningen

Het fonds investeert in het risicodragend kapitaal, in de vorm van een lening of eigen vermogen, van groenprojecten in Nederland. Participanten in het fonds ontvangen een combinatie van dividend uit deelnemingen en rente uit verstrekte leningen.

Zelfstandig gefinancierd

De duurzame projecten worden zelfstandig gefinancierd (non-recourse project finance). Dit betekent dat de productie-eenheid zelf – bijvoorbeeld de groengasinstallatie of windturbine – het onderpand is voor de financiering. Bij een faillissement van een project kunnen eventuele schuldeisers hierdoor geen aanspraak maken op meer dan de daadwerkelijke investering van het fonds in het betreffende project. De garantie voor dividend, rente en aflossing komt voort uit de zekerheid van zowel het leveren van energie als de afname hiervan.

Verantwoorde investering

Regionaal Duurzaam 1 investeert uitsluitend in projecten die voldoen aan de rendementsdoelstelling van het fonds (4 à 5%). Dit betekent dat het fonds alleen belegt in projecten, waarvan de totale financiering (equity & debt) verantwoord is gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van betrouwbare equity partners, die minimaal 51% van het eigen vermogen van het project verschaffen.

Een overzicht van de investeringen in de diverse projecten is te vinden op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Rendement

Het rendement van Regionaal Duurzaam 1 is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Het verwachte nettorendement, na aftrek van kosten, is 4 tot 5%.

Dividend

Het dividend wordt jaarlijks vastgesteld en binnen acht maanden na einde boekjaar uitgekeerd aan de participanten.

Maatschappelijk rendement

Beleggen in Regionaal Duurzaam 1 levert – naast een financieel rendement – tevens een maatschappelijk rendement op. Elke participatie in dit fonds van Meewind draagt immers direct bij aan een duurzamer en schoner Nederland. In de regio geproduceerde duurzame energie zorgt bovendien voor meer lokale werkgelegenheid. Het fonds ondersteunt Nederlandse duurzame bedrijven bij hun groei en groene ambities.

Risico

Regionaal Duurzaam 1 investeert in uiteenlopende projecten van verschillende ondernemingen. Hierdoor is er bij dit fonds van Meewind sprake van een gespreid risico. Het prospectus bevat een volledig overzicht van de risico’s, waarvan we de belangrijkste hieronder toelichten.

Marktrisico

De beleggingen van het fonds hebben een variabele looptijd. In deze periode kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden binnen de duurzame energiemarkt, die mogelijk van invloed zijn op het fondsrendement. Denk bijvoorbeeld aan de energieprijs, technologische ontwikkelingen, grondstofprijzen of tarieven voor bouwers. Ook wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen de duurzame energiemarkt beïnvloeden.

Leveranciersrisico

Het fonds maakt gebruik van verschillende leveranciers. Het is mogelijk dat de leveranciers gemaakte afspraken niet nakomen.

Renterisico

Regionaal Duurzaam 1 maakt met haar projecten afspraken voor een minimale periode van tien jaar. Het risico bestaat dat de huidige renteafspraken op termijn niet meer marktconform zijn.

Het risico van Regionaal Duurzaam 1 is, middels de diverse contracten en verzekeringen die voor de projecten zijn afgesloten, een ‘optimaal beheerst’ risico. Lees meer over de risico’s in het prospectus of op de pagina Nadere toelichting rendement en risico.

Fiscaal

Het fonds Regionaal Duurzaam 1 is door de overheid erkend als officieel groenfonds. Dit levert particuliere beleggers – onder bepaalde voorwaarden – een belastingkorting op tot maximaal 2,32%.

Korting op vermogensbelasting van maximaal 1,62%

Participanten profiteren van een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing (maximaal 1,62% in 2017) over hun vermogen dat in box 3 belast wordt en in het fonds is belegd.

Deze vrijstelling geldt in 2017 bij een persoonlijk vermogen boven de 25.000 euro (50.000 euro bij fiscaal partnerschap). Het vermogen waarover een belastingvoordeel voor groene beleggingen wordt gegeven is in 2017 gemaximeerd op 57.385 euro, of 114.770 euro bij een fiscaal partnerschap.

Heffingskorting van 0,7%

Participanten ontvangen tevens een heffingskorting (0,7% in 2017) over de waarde van de vrijgestelde belegging.

Peildatum 1 januari

De Belastingdienst hanteert 1 januari als peildatum. Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u derhalve de stukken in bezit te hebben op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Het fonds houdt hier rekening mee door – bij uitzondering – op 31 december van elk jaar participaties uit te geven, in plaats van op de eerste werkdag van het nieuwe jaar.

Meer informatie over de vrijstelling vindt u op de site van de Belastingdienst. Of lees meer over groen beleggen bij Meewind.

Projecten Regionaal Duurzaam 1
Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het Meewind-fonds Regionaal Duurzaam 1? Kijk dan eerst op de pagina met veelgestelde vragen; wellicht vindt u daar al het antwoord.

 

Hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen.

Ja, dat kan. Voor het overschrijven van participaties naar een bedrijf kunt u het overschrijvingsformulier van het betreffende fonds gebruiken.

Ja, dat kan. Voor het overschrijven van participaties van fonds Zeewind Bestaande Parken naar fonds Regionaal Duurzaam 1 kunt u het volgende formulier gebruiken:  Download PDF

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test