Nieuwsbericht, 24 juni 2016
Update projecten Regionaal Duurzaam 1
Update projecten Regionaal Duurzaam 1

De afgelopen periode hebben we wederom vooruitgang geboekt binnen fonds Regionaal Duurzaam 1 en de door het fonds gefinancierde projecten.

Windturbine Tilburg officieel in gebruik genomen
In Tilburg, op het bedrijfsterrein van IFF (International Flavors & Fragrances), is de Nordex N100 2,4 MW windturbine officieel in gebruik genomen. De turbine is eind maart geplaatst, in april en mei zijn uitgebreide testen uitgevoerd en maandag 6 juni was de feestelijke opening. De windturbine voorziet op duurzame wijze in 30% van het energieverbruik van IFF.

Groen Gas Almere in aanbouw
De bouw van Groen Gas Almere, het project dat mede is gefinancierd door fonds Regionaal Duurzaam 1, is in volle gang. U kunt meer lezen over het project op onze website, waar u tevens de voortgang van de bouw via een webcam kunt volgen.

Aardwarmte Vogelaer gefinancierd
Sinds 2014 investeert Meewind in geothermie.
Het volgende project dat gerealiseerd wordt dankzij financiering door Regionaal Duurzaam 1 is Aardwarmte Vogelaer.
Bij dit project in Honselersdijk, in de Zuid-Hollandse gemeente Westland, zijn zeven ondernemingen betrokken. Gezamenlijk zullen zij jaarlijks zo’n 11 MW aan vermogen afnemen. Er is potentie om het warmtenet uit te breiden en het opgewekte vermogen te verhogen naar 16 MW, waarbij meer bedrijven kunnen aansluiten.

De financiering voor Aardwarmte Vogelaer is afgelopen week afgerond. In de komende weken zal er al geboord gaan worden. Het project wordt naar verwachting in december van dit jaar volledig in gebruik genomen.

Door het gebruik van aardwarmte in glastuinbouw wordt een aanzienlijke besparing op het gebruik van aardgas gerealiseerd. Een bron met een thermisch vermogen van 11 MW bespaart bij glastuinbouw ruim 9 miljoen m3 aardgas per jaar.

Nieuwe projecten op stapel
U ziet: we zijn volop bezig met de ontwikkeling, financiering, bouw en ingebruikname van de lopende projecten. Daarnaast zijn wij met veel partijen in gesprek over volgende projecten die we mogelijk met fonds Regionaal Duurzaam 1 gaan financieren.

Waar we in het verleden nog de uitdaging hadden om geschikte projecten te vinden, moeten we de laatste tijd steeds vaker geschikte projecten met een concrete financieringsvraag teleurstellen. Het aantal aanvragen groeit, doordat steeds meer partijen inzien dat een fonds als Regionaal Duurzaam 1 duurzame projecten kan helpen realiseren.

Een bewijs voor de belangrijke rol die particuliere beleggers kunnen innemen in de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test