Nieuwsbericht, 23 mei 2017
Windpark Nobelwind volledig operationeel
Windpark Nobelwind volledig operationeel

Met trots kunnen we u melden dat de 50e en laatste turbine van Nobelwind is aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarmee is het offshore windpark, een jaar nadat de bouwwerkzaamheden op zee zijn gestart, volledig operationeel.

De opening van Nobelwind vindt woensdag 24 mei plaats. Dan wordt, in het bijzijn van enkele Belgische hoogwaardigheidsbekleders gevierd dat het park volledig operationeel is.

Definitieve oplevering in december
Na de bouwfase, die nu gereed is, volgt een periode van proefdraaien. Tijdens deze periode ligt de verantwoordelijkheid voor het park nog bij de bouwers en leveranciers. In december van dit jaar vindt de definitieve oplevering plaats.

Bij de definitieve oplevering wordt het park officieel overgedragen aan de aandeelhouders en vallen de door de aandeelhouders afgegeven bankgaranties vrij. Bij de financial close van Nobelwind heeft Meewind – net als de overige aandeelhouders – een bankgarantie afgegeven voor het afdekken van eventuele meerkosten. Gezien het voorspoedige verloop van de bouw zullen de uiteindelijke meerkosten aanzienlijk lager zijn dan het gereserveerde budget. Het resterende bedrag vloeit terug naar het fonds en zal worden uitgekeerd aan de participanten.

Na de oplevering ontvangt u uiteraard bericht over de hoogte van het uit te keren bedrag. Tevens informeren wij u te zijner tijd over de wijze waarop de uitkering zal plaatsvinden.

Nieuwe kansen
Nobelwind is – na Belwind en Northwind – het derde park waarin we participeren met onze Zeewind-fondsen. De drie parken zijn gezamenlijk goed voor de productie van groene windstroom voor 596.000 huishoudens. Hiermee realiseren we een jaarlijkse besparing op de CO2-uitstoot van 1,19 miljoen ton, mede dankzij uw participatie.

Meewind volgt de ontwikkelingen in de offshore windmarkt op de voet, om waar mogelijk aan te sluiten bij een nieuw project. Een project dat verder bijdraagt aan de verduurzaming van de energievoorziening – en dat tegelijkertijd voor onze participanten een interessant rendement oplevert.

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2021
Website Security Test