Groenfonds Regionaal Duurzaam: geslaagde samenwerking met marktleiders

Groenfonds Regionaal Duurzaam: geslaagde samenwerking met marktleiders

5 juli 2019

Goed nieuws: Groenfonds Regionaal Duurzaam geeft nieuwe participaties uit. Daardoor kan iedereen per direct weer investeren in duurzame projecten die Nederland groener maken. “Regionaal Duurzaam is een stevig groenfonds met een behoorlijk trackrecord”, stelt fondsmanager Johan Swager. “We gaan het fonds de komende tijd verder uitbouwen, waarbij we samenwerken met marktleiders op het gebied van zonnedaken en geothermie.”

Zes nieuwe zonne-projecten en één geothermieproject. Daarmee zet Regionaal Duurzaam de komende tijd een nieuwe stap in de verduurzaming van Nederland. “Met deze projecten kan het fonds verder doorgroeien”, licht fondsmanager Johan Swager toe. “Daarbij gaan we – heel bewust – langdurige verbintenissen aan met marktleiders.”

Een goed voorbeeld is de samenwerking met Sunrock, een van de koplopers wat betreft het ontwikkelen en realiseren van zonneparken op logistiek vastgoed. Regionaal Duurzaam investeert € 10 miljoen in een groot project, waarbij daken van distributiecentra worden voorzien van duizenden zonnepanelen. ING en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) leveren het merendeel van het kapitaal. De rest van het bedrag wordt geïnvesteerd door Meewind en het project zelf. Swager: “Binnenkort gaan we met Sunrock om de tafel om samen nieuwe projecten uit te rollen.”

Dubbel ruimtegebruik

Een ander groot zonneproject is Bavelse Berg. Hierbij werkt Regionaal Duurzaam samen met Rooftop Energy, marktleider op het gebied van zonnedaken in Nederland. “Samen realiseren we een zonneweide op een afvalberg in Breda”, aldus Swager. “Net als het plaatsen van zonnepanelen op distributiecentra is ook dit een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Dat is wat we het liefst zien; dat de zonneweides niet ten koste gaan van landbouwgrond.”

De financial close van Bavelse Berg vond plaats op 1 juli, waarna de bouw direct van start is gegaan. Regionaal Duurzaam investeert € 1,5 miljoen in het project, evenals de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Het overige vermogen wordt bijeengebracht door de banken en het project zelf. De oplevering van de zonneweide staat gepland voor het voorjaar van 2020. De verwachte productie van de 80.000 zonnepanelen is genoeg voor duizenden huishoudens. Swager: “Ook met Rooftop Energy willen we meerdere projecten realiseren.”

Mede-eigenaar

Serieel investeren, in samenwerking met een marktleider. Dat is wat Meewind ook doet op het gebied van geothermie. Swager: “Hydreco GeoMEC is momenteel de grootste geothermieontwikkelaar in Nederland. Een sterke partij met veel knowhow en ervaring, waarmee we een reeks projecten gaan uitrollen.”

Het tweede gezamenlijke project – na Aardwarmte Vierpolders – is Duurzaam Voorne Hierbij wordt een glastuinbouwgebied van circa 100 hectare verwarmd door middel van geothermie. “Het interessante is dat we voor het eerst mede-eigenaar zijn van het geothermieproject, naast de achtergestelde lening die we verstrekken”, aldus Swager, die met Regionaal Duurzaam € 4 miljoen investeert in het project.

Beleggen met belastingvoordeel

Naast bovenstaande projecten investeert Regionaal Duurzaam de komende tijd nog in een vijftal zonneprojecten. Onder meer in Houten en Lelystad. Ook hierbij kiest het fonds voor samenwerking op de langere termijn, zoals met Sunvest. “We werken met betrouwbare partijen en de projecten zijn heel transparant. Bovendien maken we gebruik van bewezen technieken. Daardoor zijn de risico’s beperkt”, aldus Swager.

De fondsmanager legt tot slot nog even de tijdelijke uitgiftestop van participaties uit. “Dat is een bekend fenomeen bij fiscale groenfondsen. De overheid eist namelijk dat een groenfonds voor ten minste 70% investeert in projecten die beschikken over een groenverklaring. Soms betekent het dat je moet wachten tot er weer nieuwe goedkeurde projecten voorbijkomen. En die projecten zijn er inmiddels weer.”

Daardoor is het per direct weer mogelijk om vanaf € 1.030,- te participeren in het fiscaal groenfonds, waarbij particuliere beleggers kunnen profiteren van een belastingvoordeel. Ook maandbeleggen (vanaf € 25,- per maand) is mogelijk.

Doe mee met Groenfonds Regionaal Duurzaam Ga naar maandbeleggen