Nieuwsbericht, 17 januari 2020
Meewind feliciteert Urgenda na uitspraak bij de Hoge Raad
Meewind feliciteert Urgenda na uitspraak bij de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 20 december 2019 Urgenda in het gelijk gesteld in haar klimaatzaak tegen de Rijksoverheid. De regering moet meer actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Willem Smelik, bestuurder Meewind, heeft Marjan Minnesma, directeur Urgenda, persoonlijk gefeliciteerd met de uitspraak.

Urgenda, organisatie voor duurzaamheid en innovatie stapte in 2013 naar de rechter om de Nederlandse overheid te dwingen tot het voeren van een ambitieuzer klimaatbeleid. Volgens wereldwijd geaccepteerde wetenschappelijke inzichten moet de mondiale broeikasgasuitstoot in 2020 minstens 25 tot 40 procent lager liggen dan in 1990, om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Nederland heeft dit tien jaar lang bevestigd in talloze documenten en had onder Minister Cramer in 2010 ook nog een doel van 30% reductie. Dat werd daarna verlaagd. Nederland wilde zijn eigen CO2-uitstoot voor 2020 niet meer dan 20 procent reduceren. Volgens Urgenda beschermt de staat zijn burgers hierdoor onvoldoende tegen de gevaren van klimaatverandering en overtreedt de Nederlandse regering daarmee het Europese mensenrechtenverdrag

Na een proces van zeven jaar, waarin de overheid telkens tegen een vonnis in beroep ging, is er dan nu een definitieve uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Marjan Minnesma: “We zijn heel blij met deze geweldige uitspraak. Dit helpt niet alleen hier om te versnellen, maar het geeft mensen in de hele wereld hoop. Als overheden niet voldoende doen om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen, dan kan de rechter helpen om burgers te beschermen”.

Zelf kunt u Urgenda ook steunen in haar doelen door een donatie te doen. Om het jaar goed te beginnen heeft Meewind ook vast een donatie van gedaan. Klik hier om ook te doneren: https://www.urgenda.nl/over-urgenda/doneer/

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind Paraplufonds Duurzame Energieprojecten, Groenfonds Regionaal Duurzaam en het Energie Transitiefonds opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2022